Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak je to se zaznamenáváním bodů

Na mělnický odbor dopravy se obrací spousta řidičů a chtějí znát stav svého bodového konta. Z odůvodnění jejich dotazů vyplývá, že nejsou seznámeni s postupem a podmínkami zaznamenávání bodů. Tuto problematiku lze tedy zjednodušeně vysvětlit takto. Odbor dopravy zaznamená body až když je protiprávní jednání s řidičem projednáno příslušným úřadem, soudem nebo policií. Tímto projednáním je myšleno především pravomocné rozhodnutí soudu o trestném činu, rozhodnutí správního úřadu o přestupku, rozhodnutí policie o přestupku uložením blokové pokuty atd. Mnohý řidič se domnívá, že mu budou okamžitě přičteny body například po vyfocení radarem při překročení povolené rychlosti. Toto je klasická mylná domněnka. Za překročení rychlosti mu úřad body zaznamená, až když obdrží pravomocné rozhodnutí o sankci za tento přestupek. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že pravomocným rozhodnutím je i vyřešení přestupku uložením blokové pokuty ať již zaplacené na místě nebo takzvanou složenkou.

Praktické zaznamenání bodů na odboru dopravy pak probíhá na počítačovém programu. U konkrétní osoby, která se dopustila přestupku, se označí konkrétní přestupek popřípadě trestný čin, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto jak je výše popsáno. Program pak sám zaznamená příslušný počet bodů.

Renata Michňová, zástupce vedoucího odboru dopravyMěsto - z radnice