Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Upozornění pro podnikatele, kteří provozují silniční dopravu

Upozorňujeme podnikatele, kteří na základě koncese provozují vnitrostátní nebo mezinárodní  silniční  dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, že musí prokázat finanční způsobilost dle zákona  č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění,  pokud  tak  již  neučinili.

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy, pokud není provozování živnosti přerušeno. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu - Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontakt: p.Trojek 257 280 105.

Finanční způsobilost  pro rok 2007 je nutné prokázat  do 31.7.2007

 

Zdeňka Skořepová, vedoucí Živnostenského odboru MÚ Mělník
Město - z radnice