Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírky na Mělníku

Triatlon uzavře některé mělnické ulice

Dne 21. 7. 2007 v době od 11:30 hodin do 13:00 a od 14:30 hodin do 16:00 hodin budou na Mělníku uzavřeny tyto ulice: ul. Plavební, Legionářů, Svatováclavská, Česká, 17. listopadu, Macharova, Sadová a nám. Míru, a to z důvodu konání závodu „Český pohár v triatlonu v Mělníku.“

Uzavírka Bezručovy ulice

Od 4.8. 2007 od  7:00 hodin do 6.8. 2007 do  18:00 hodin dojde k úplné  uzavírce ul. Bezručova z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při  opravě železničního přejezdu (vlečka České přístavy a.s.). Trasa objížďky je stanovena takto: pro motorová vozidla mimo autobusy - obousměrně - ul. Vodárenská  a ul.Řipská, pro autobusy obsluhující zastávku Mělník, Podolí, nemocnice – obousměrně - ul. Zádušní – parkoviště „Na Svini“ – ul. Legionářů.                        Město - z radnice