https://www.traditionrolex.com/7

 Správní odbor informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje

Úsek cestovních dokladů - statistika za druhé čtvrtletí 2007

                                                                                                                    Duben  květen červen

Počet vydaných cestovních dokladů - celkem 

385      472       418

z toho s biometrickými prvky

350      407       331

z toho dětem od 5 do 15 let

104      101         84

bez strojově čitelné zóny

35        65         87

z toho dětem do 5let

27        47         58

Počet ztracených cestovních dokladů - celkem         

13          6         26

z toho se strojově čitelnou zónou

2          -            5

bez strojově čitelné zóny                         

11          6         21

Počet odcizených cestovních dokladů           

 7           4           4

 

Úsek občanských průkazů

Od 1.4.2007 do 30.6.2007 bylo zpracováno 1 378 žádostí o občanské průkazy (dále jen OP), vydaných bylo 1 416 OP. Bylo vyřešeno 186 ztrát, odcizených nebo poškozených OP.

Skartovaných OP bylo 1 229 ks. V průběhu tohoto období bylo projednáno 178 přestupků na úseku OP, za které bylo uhrazeno 30.100,- Kč v blokových pokutách a na správních poplatcích 21.800,- Kč.

 

Úsek evidence obyvatel

Na evidenci obyvatel se ve správním území pro pověřenou obec 3. typu  za měsíc červen 2007 celkem přistěhovalo 264 obyvatel, z  toho 81 obyvatel z jiné obce a 183 obyvatel se přestěhovalo v rámci správního území.Počet odhlášených obyvatel je 62. V rámci správního území se narodilo v červnu 46 dětí, zemřelo 47 obyvatel, uzavřelo sňatek 51 obyvatel a rozvedeno bylo 32 manželství.V měsíci červnu jsme poskytli oprávněným subjektům celkem 22 výdejů z informačního systému MV ČR.

 

Úsek evidence obyvatel – ohlašovna

V měsících květnu a červnu bylo k trvalému pobytu na Mělníku přihlášeno 117 osob, z toho 58 z jiných obcí a 59 v rámci Mělníka. Z trvalého pobytu na Mělníku bylo odhlášeno 53 obyvatel a byly vydány 4 výpisy z informačního systému.V tomto období bylo přiděleno novým domům 13 čísel popisných. Na ohlašovnu byly odevzdány věci nevyzvednuté z úschovny ČD (tašky, batohy) a různé klíče. Tyto věci si mohou majitelé vyzvednout do půl roku od uložení na úřadě.

 

 Úsek matriky

V měsíci červnu se v Mělníku narodilo 35 dětí, z toho 8 mělnických. V matričním obvodě našeho města zemřelo 24  osob a bylo uzavřeno 20  manželství, z toho  3 církevních. V tomto měsíci se začalo oddávat na radničním dvoře.Bylo nabráno 39 žádostí o osvědčení o státním občanství k vydání prvního občanského průkazu pro patnáctileté a hlavně pro vydání prvního pasu dětem do 15 let. Zápisů o určení otcovství k dítěti sepsalo 10 nemanželských párů. Tento zápis mohou učinit budoucí rodiče již před narozením dítěte na jakékoliv matrice. V červnu byly odeslány na Zvláštní matriku v Brně 3 žádosti o zápis o uzavření manželství občanů České republiky, kteří uzavřeli sňatek v cizině a 5 žádostí o zápis o narození občanů, kteří nabyli státního občanství České republiky.

 

Mgr. Květa Mrázová

vedoucí správního odboruMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7