https://www.traditionrolex.com/7

 Změna č.4 územního plánu sídelního útvaru Mělník | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Změna č.4 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Zastupitelstvo města Mělník rozhodlo o pořízení změn č.4 územního plánu sídelního útvaru Mělník. Ve změně č.4 se budou řešit především podněty občanů.

Pokud již v minulosti si občané nepodali požadavek na změnu územně plánovací dokumentace, vyzývá úřad územního plánování Mělník, zejména vlastníky nemovitostí, k podání podnětu do 10.8.2007. Na základě podnětů bude sestaven návrh zadání. Návrh zadání bude veřejně projednáván a každý k němu bude mít možnost podat připomínky.

Po projednávání návrhu zadání nebudou již zásadní změny v této změně č.4 připuštěny.

Po schválení zadání zastupitelstvem bude projektantem zpracován návrh, který bude opět dle stavebního zákona projednáván.

 

Ing.Slavomír Vecko, Odbor výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7