Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Praktické informace pro občany z odboru sociálních věcí

Na úseku pomoci osobám zdravotně znevýhodněným MÚ Mělník pracuje 5 sociálních pracovnic:

Kučabová Mirka, tel. 315 635 439

Nádraská Monika, tel. 315 635 437

Bursová Šárka, DiS., tel. 315 635 440

Mašková Markéta, tel. 315 635 319

Matajsová Jana, tel. 315 635 436

 

Každá se shora uvedených sociálních pracovnic vyřizuje příspěvky: Individuální doprava - ID, Provoz motorového vozidla – PMV, Zakoupení motorového vozidla - ZMV, Zvláštní úprava motorového vozidla – Zvl.ÚMV. Individuální úprava motorového vozidla - IÚMV, Úprava bytu - ÚB, Úhrada za užívání bezbariérového bytu – ÚBB, Kompenzační pomůcky / na zvýšené životní náklady/ KP, Zvláštní pomůcky – Zvl.P, Příspěvek na péči - PnP. Dále si  občané mohou zažádat o mimořádné výhody –MV.

 

Příspěvky i mimořádné výhody jsou poskytovány podle těchto zákonů:

100/1988 Sb. – o sociálním zabezpečení, ve zněn. pozd. předpisů

114/1988 Sb. – o působnosti orgánů ČR. v sociálním zabezpečení, ve zněn. pozd. předpisů

108/2006 Sb. – zákon o sociálních službách, ve zněn. pozd. předpisů

182/1991 Sb. – vyhláška MPSV, ve zněn. pozd. předpisů

500/2004 Sb. – správní řád, ve zněn. pozd. předpisů

 

Každá sociální pracovnice má na starosti přibližně:

150 žadatelů o PnP – příspěvek na péči

200 žadatelů o PMV+ID

300 žadatelů o MV

50 žadatelů o KP

30 žadatelů o ZMV+ Zvl.ÚMV+IÚMV+ÚB+ÚBB+Zvl.P

 

Sociální dávky  a mimořádné výhody jsou poskytovány cca 4 000 klientům. Počet klientů se neustále mění vzhledem k tomu, že žádostí stále přibývá.

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb o sociálních službách a tudíž došlo k 31.12.2006 k ukončení některých dávek :  zvýšení důchodu pro bezmocnost,  příspěvku při péči o osobu blízkou a příspěvku na zřízení účastnické telefonní stanice. Od 1.1.2007 vznikl nový příspěvek – příspěvek při péči.  V rámci přiznání PnP je nutné  provádět sociální šetření.

 

 V souvislosti s výhodami a příspěvky, o které si na Městském úřadu v Mělníku budete  žádat, bychom vás chtěli požádat o následující. Pokud bude žádat osoba blízká nebo jiná osoba  o shora uvedené výhody a příspěvky pro těžce zdravotně postiženého občana, je nutné, aby se vždy prokázala občanským průkazem, jak svým, tak i občanským průkazem osoby, pro kterou žádá o výhody či příspěvky.

 Dále upozorňujeme na to, že v neúředních  dnech provádí sociální pracovnice šetření v místě bydliště občanů, kteří si u nás požádali o příspěvek na péči. Pokud nás chcete navštívit v těchto dnech, domluvte se telefonicky s příslušnou sociální pracovnicí na konkrétním dnu a hodině vaší  návštěvy na úřadu.

Při této příležitosti bychom vás chtěli požádat o pochopení týkající se návštěvních hodin při sociálních šetřeních. Vzhledem k tomu, že není možné úplně odhadnout délku sociálního šetření, kterých za den provádíme několik, nemůžeme sdělit přesný čas naší návštěvy u vás.

A nezapomeňte, že každá sociální pracovnice, která vás chce navštívit, musí mít u sebe průkaz zaměstnance městského úřadu. Pokud máte pochybnosti, vždy je ještě možné, než vpustíte sociální pracovnici do bytu, zavolat na Městský úřad v Mělníku,  a ověřit si, zda je sociální pracovnice zde zaměstnána

 Děkujeme za pochopení a doufáme, že budete s našimi službami spokojeni.

 

Jana Matajsová, oddělení sociální pomoci Oboru sociálních věcí a zdravotnictví

MÚ MělníkMěsto - z radnice