Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Přeložení Dne bezpečí a pořádku na 4.9.2014


Vážení návštěvníci Dne bezpečí a pořádku,
v uplynulých měsících jsme vás informovali o přípravách Dne bezpečí a pořádku, jehož
V. ročník se měl uskutečnit 5. 6. 2014. Celá akce byla ze strany všech zúčastněných složek
připravena a zbývalo jen vyvěsit plakáty s podrobným programem, když jsme obdrželi
oznámení Mgr. Bc. Josefa Danišky, vedoucího odboru dopravních a správních agend, o úplné
uzavírce ulice Nádražní.
Jelikož bude objízdná trasa této uzavírky vedena ulicemi Bezručova a Chloumecká, které
těsně přiléhají k místu konání Dne bezpečí a pořádku, musíme přistoupit k přeložení akce
na 4. 9. 2014. Úplnou uzavírkou dojde ke ztížení průjezdu městem automobilovou dopravou a
především pro naše návštěvníky by došlo ke zvýšení rizika spojeného s příchodem a
odchodem z akce. Vzhledem k odpovědnosti, kterou cítíme za konání akce a bezpečnosti, na
kterou upozorňujeme a dbáme každý den, věříme, že pochopíte přeložení termínu.
Celý tým, který program připravoval, již vynaložil veškeré úsilí na zajištění avizovaných
ukázek a vystavené techniky na nově stanovený termín v září.

Budeme se těšit na vaši návštěvu v parku Podolí dne 4. 9. 2014 od 10:00 hodin, kde
proběhne V. ročník Dne bezpečí a pořádku.

Děkujeme za šíření této informace dále.

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality

 

 Město