Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Literární fond města Mělníka

Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš inicioval vznik Literárního fondu města Mělníka, který má za cíl získávat a kumulovat finanční prostředky sloužící výhradně ke vzniku publikací věnovaných městu Mělníku. Bude vybírat témata, která mají být publikována, vybírat autory a dohlížet nad průběhem vzniku publikací.

Zastupitelstvo schválilo vznik fondu a také správní radu fondu – předsedkyní se stala Mgr. Zuzana Lišková, bývalá starostka města Mělníka, profesí knihovnice (působila ve funkci ředitelky Okresní knihovny Mělník). Dalšími členy fondu jsou Mgr. Dalibor Státník – ředitel Státního okresního archivu Praha, pobočka Mělník a Martin Klihavec – kronikář města a amatérský sběratel a zájemce o historii města.

Město zřídilo v České spořitelně zvláštní účet s názvem Literární fond města Mělníka, kam mohou přispět všichni, kteří chtějí podpořit vydávání knih o Mělníku.

Číslo účtu : 6027802/0800. Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ8108000000000006027802.

Mgr. Helena Vavřinová
tisková mluvčí MÚ MělníkMěsto - z radnice