Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Literární fond města Mělníka

Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš inicioval vznik Literárního fondu města Mělníka, který má za cíl získávat a kumulovat finanční prostředky sloužící výhradně ke vzniku publikací věnovaných městu Mělníku. Bude vybírat témata, která mají být publikována, vybírat autory a dohlížet nad průběhem vzniku publikací.

Zastupitelstvo schválilo vznik fondu a také správní radu fondu – předsedkyní se stala Mgr. Zuzana Lišková, bývalá starostka města Mělníka, profesí knihovnice (působila ve funkci ředitelky Okresní knihovny Mělník). Dalšími členy fondu jsou Mgr. Dalibor Státník – ředitel Státního okresního archivu Praha, pobočka Mělník a Martin Klihavec – kronikář města a amatérský sběratel a zájemce o historii města.

Město zřídilo v České spořitelně zvláštní účet s názvem Literární fond města Mělníka, kam mohou přispět všichni, kteří chtějí podpořit vydávání knih o Mělníku.

Číslo účtu : 6027802/0800. Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ8108000000000006027802.

Mgr. Helena Vavřinová
tisková mluvčí MÚ MělníkMěsto - z radnice