Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Hloupý žert, Na alimentech dluží skoro čtvrt milionu, Pokus o podvod


Hloupý žert

Neznámý pachatel oznámil sedmadvacátého května letošního roku z veřejného telefonního automatu na tísňovou linku výskyt nástražného výbušného systému u místní lékárny v obci Liběchov. Na místo vyrazily policejní hlídky, které provedly prvotní šetření. Během akce se podařilo zjistit, že se oznámení nezakládalo na pravdě a jednalo se o dílo nezletilé dívky z nedaleké obce, která si tímto pochybným způsobem pravděpodobně krátila volnou chvíli. Dívka se k telefonátu záhy doznala.

Vzhledem k jejímu věku byla celá věc, dle zákona, policisty odložena. To však neznamená, že to slečně jen tak projde. Policisté případ oznámili na místně příslušný Odbor sociálně právní ochrany dítěte, který ve věci přijme další opatření. V případě, že by se stejného skutku dopustila osoba trestně odpovědná, bylo by toto jednání kvalifikováno jako podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy, za který může soud uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.

 

Na alimentech dluží skoro čtvrt milionu

Čtyřicetiletý muž z Lounska si v době od července 2006 do poloviny ledna letošního roku řádně neplnil vyživovací povinnost na svoji dceru, která žije společně se svou matkou na Mělnicku. Svým jednáním způsobil za sledované období dluh na neuhrazeném výživném ve výši skoro 228 000,- Kč.

Před několika dny předali kostelečtí policisté osobě záznam o sdělení podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy, za který lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.

 

Pokus o podvod

Na začátku ledna letošního roku oznámil jednapadesátiletý podnikatel v kanceláři pojišťovny na Mělníku pojistnou událost, která byla následně pracovníky pobočky řádně zaevidována. Dle vyjádření oznamovatele mělo ke škodní události dojít v době od konce listopadu do začátku prosince 2013, kdy v areálu firmy, v ulici Strážnická na Mělníku neznámý pachatel odcizil Haki lešení v hodnotě skoro 200 000,- Kč. Na základě žádosti pojišťovny následně předložil doklady dokazující vlastnictví lešení. Jednalo se o dvě faktury o nákupu.

Pracovníci pojišťovny však následně zjistili, že jedna faktura byla již uplatněna při likvidaci jiné pojistné události v roce 2012 a na druhé byl změněn odběratel, to znamená, že lešení nekoupila poškozená firma, ale jiná společnost. Oznamovatel tedy při uplatnění práva na plnění pojištění uvedl nepravdivé údaje a pokusil se tak neoprávněně obohatit na úkor pojišťovací společnosti.

Policejní vyšetřovatel sdělil podnikateli čtvrtého června 2014 podezření z trestného činu pojistný podvod ve stádiu pokusu, za který lze v tomto případě uložit trest odnětí svobody až na pět let nebo trest peněžitý.

 

Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Preventivně informační skupina
M ě l n í kZpravodajství