Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]elnicek.cz
Muzeum M

Jarošáček slaví kulatiny

Soubor byl téměř od počátku spjat s tanečním oborem ZUŠ. To znamenalo, že všichni tanečníci byli pod vedením Šárky Kuželové vzděláváni kromě lidového tance také v technice klasického baletu a moderního tance. Hudební složku tvořili učitelé a žáci hudebního oboru. To byla deviza, která pomohla Jarošáčku prosadit se v konkurenci ostatních dětských souborů v republice zejména z hlediska kvalitní technické a výrazové interpretace. Bohužel vzhledem ke změnám ve vedení školy došlo i ke změnám v prioritách a směřování školy, a tím postupně k  naprostému odloučení souboru od školy. Ale i přes tento fakt se tělesu podařilo udržet si „svůj standard“. To vše i díky obětavým vedoucím Šárce Kuželové a Radce Čermákové, členům Sdružení rodičů a přátel souboru, sponzorům a podpoře Města Mělníka. Ti všichni si uvědomují, jak je důležité poučit mladou generaci o našich kořenech, přiblížit letité tradice a prostřednictvím scénického zpracování přibližovat tuto krásnou záležitost současnému divákovi.

Soubor Jarošáček za dobu své dvacetileté existence reprezentoval český folklór na mnoha zahraničních i tuzemských festivalech, uspořádal řadu samostatných krásných vánočních či výchovných koncertů, spolupodílel se na akcích ZUŠ Mělník, umělecky spolupracoval s jinými významnými soubory např. Gaudeamus Praha, Rozmarýnek Praha, Jarošovci Mělník, Brněnský Valášek, nebo dokonce se souborem Holubička Daruvar z Chorvatska. Za svou činnost získal řadu ocenění na zemských nebo celostátních kolech postupových soutěžních přehlídek dětských folklorních souborů, či krajských a celostátních kolech soutěží tanečních oborů ZUŠ. V roce 2009 obdržel Plaketu Města Mělníka a Čestné uznání za svou činnost.

O tom, že folklorní tanec má co říci i dnešní generaci dětí a jejich rodičů, hovoří i fakt, že zájem o to, stát se členem Jarošáčku je opravdu veliký. V současné době má Jarošáček vedle lidové muziky pod vedením primášky Jindřišky Kubecové dokonce tři taneční složky souboru – Velký Jarošáček, Malý Jarošáček a přípravku, kde ti nejmenší získávají základy lidového tance, aby se mohli začlenit do souboru. Ti všichni se pod dohledem svých vedoucích Šárky Kuželové a Radky Čermákové pilně připravují na vyvrcholení oslav tohoto úctyhodného kulatého výročí, kterým bude slavnostní akce dne 8. listopadu 2014 v MKD Mělník, která bude nejen ohlédnutím za choreografiemi uplynulých let, ale také plná novinek, překvapení a doprovodných akcí, které si soubor připravil pro své věrné diváky. Jste všichni srdečně zváni.

ŠK


 

PřílohaVelikost
Jarošáček.jpg162.75 KB


Kultura