https://www.traditionrolex.com/7

 V ulici Kpt.Jaroše se pokračuje dle harmonogramu | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V ulici Kpt.Jaroše se pokračuje dle harmonogramu

Od 1. 7. je až do konce listopadu zcela uzavřena ulice Kpt. Jaroše, kde město provádí kompletní rekonstrukci komunikace i chodníků.

V prvním týdnu rekonstrukce byl odtěžen veškerý materiál (asfalt, dlažební kostky a obrubníky) v úseku od křižovatky ulice Kpt. Jaroše s ulicí Fibichova až ke křižovatce s ulicí Havlíčkova. Zůstal zde pouze rostlý terén, na němž budou založeny jednotlivé vrstvy nové komunikace.

Následovalo provedení zátěžových zkoušek pláně (tzn. rostlého terénu pod budoucí komunikací), při nichž se zjistilo, že pláň nevykazuje projektantem požadovanou únosnost a navíc je na několika místech zvodnělá. Příčinou zvodnění jsou dešťové svody v chodníku, které nebyly svedeny do dešťové kanalizace, ale ústily přímo pod vozovku. Voda tak znehodnocovala podloží. Zvodněné úseky bylo třeba sanovat, dešťové svody v chodníku opravit a svést do dešťové kanalizace. V ulici se dále postupně provádí revize veškerých dešťových svodů z nemovitostí, proběhla oprava splaškové kanalizace a kanalizačních šachet.

Projektant navrhl nové složené konstrukčních vrstev tak, aby silnice měla odpovídající únosnost.

Při odtěžení původních vrstev vozovky do ulice Kpt.Jaroše nastoupili na týden  archeologové, kteří zde našli několik menších předmětů z raného novověku.

V části ulice, která ještě spadá do historického centra města, se již pokládá chodník z žulových kostek. Další část chodníku směrem z centra již bude z asfaltu.  Co se týče vlastní komunikace, je již připravováno štěrkové lože. Postupně se kácejí katalpy, které budou nahrazeny novou výsadbou.

Veškeré práce probíhají dle časového harmonogramu, ale vzhledem k náročnosti celé akce musí prováděcí firma pracovat i o víkendech, za což se místním obyvatelům moc omlouváme.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

 Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Doprava ve centru


Systém jedmosměrek je nesmyslný, Kpt.Jaroše je zcela proti smyslu dopravy obráceně, totéž 28.října a Vodárenská též... Když už tedy mají být jednosměrné... Přijde mi, že je to podle Generelu dopravy, za který město zcela nesmyslně vyhodilo peníze. Ten vypracoval někdo, kdo tady nikdy nebyl a neviděl výškové situace ulic...


https://www.traditionrolex.com/7