Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Kokořínsko se mění na Kokořínsko – Máchův kraj


Kokořínsko se mění na Kokořínsko – Máchův kraj

Nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj, s ohledem na nutné legislativní kroky je toto nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů až 28. srpna s účinností od 1. září. Bylo tak dovršeno mnohaleté úsilí, aby se na mapu chráněných krajinných oblastí České republiky dostalo další přírodovědně cenné území (naposledy se tak stalo vyhlášením CHKO Český les v roce 2005). Nová část CHKO, Máchův kraj, jehož název byl zvolen na základě doporučení zástupců samospráv, se rozkládá na území o ploše 136 km2. Orientačně jej lze vymezit přibližně linií mezi sídly Doksy-Jestřebí-Zahrádky-Srní-Zákupy-Hradčany-Kuřívody-Bělá pod Bezdězem-Bezděz, hranice se až na výjimky vyhýbá zastavěnému území, velká část území byla součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Na území Máchova kraje se nachází národní přírodní rezervace Novozámecký rybník, Břehyně-Pecopala, Velký a Malý Bezděz, národní přírodní památky Swamp a Jestřebské slatiny a další přírodní rezervace a památky. V rámci přípravy soustavy Natura 2000, tedy oblastí chráněných na základě legisklativy EU, byla na většině plochy vyhlášena ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a nejrozsáhlejší evropsky významná lokalita Jestřebsko-Dokesko. Vyhlášení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj tak zpřehlední a zefektivní ochranu přírody v regionu.

V současné době je veřejne projednáván Plán péče o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, který by měl stanovit základní principy pro regulaci i podporu aktivit v území. Dokument je přístupný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

http://www.mzp.cz/cz/kokorinsko_macha Příroda