Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace o Městské památkové zóně ( MZP) Mělník

MPZ Mělník se rozkládá v centru města a jeho blízkém okolí. Do MPZ patří jednak objekty chráněné jako kulturní památky, jednak všechny ostatní nemovitosti.

Vlastník kulturní památky je povinen si před každým zásahem (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování) uvnitř, či vně nemovitosti vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury – oddělení památkové péče).


Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v Městské památkové zóně Mělník, je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím vně této nemovitosti (výměna oken, dveří, výkladců, střešní krytiny, obnova fasády, instalace nových zařízení, reklamních tabulí, či klimatizačních jednotek) si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury – oddělení památkové péče).

Do Městské památkové zóny Mělník náleží následující ulice a územní celky: náměstí Karla IV., náměstí Míru, územní oblast Rybáře, ulice – 5. května, 17. listopadu, 28. října, Anny Bayerové, Česká, Erbenova, Fibichova, Havlíčkova, Husova, Jaroslava Seiferta, Jiráskova, K Mostu, Kapitána O. Jaroše (čp. 68, 270, 295, 296, 297, 298, 314, 315, 316, 317, 546), Kněžny Emmy, Kostelní, Krombholcova (čp. 264, 327, 328, 329, 330, 331, 548, 2562, 2965), Legionářů, Macharova (čp. 248, 249, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 3416), Na Podhradí, Na Vyhlídce, Nad Soutokem, Nová, Ostruhová, Palackého, Pražská (čp. 225, 226, 227, 228, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343), Radniční, Svatováclavská, Tyršova, U Sadů, U Tanku, Vinohrady Karla IV., Vodárenská (čp. 210), Zámecká.

Všechny potřebné informace vám ochotně poskytne referent památkové péče

Mgr. Jiří Dohnal (Městský úřad Mělník, odbor školství a kultury – oddělení památkové péče, tel: 315 635 342, email: [email protected]).Město - z radnice