https://www.traditionrolex.com/7

 Kde skutečně žije pan starosta Mikeš a vadí to někomu? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kde skutečně žije pan starosta Mikeš a vadí to někomu?

Dobrý den,

v předvolební diskusi na Mělníku stále více zesiluje téma "trvalého bydliště" současného starosty pana Mikeše. Podařilo se nám k tomuto tématu získat níže uvedené informace:  

Naše pátrání po skutečném bydlišti pana Mikeše začínáme na podzim roku 2004. Pan Mikeš kandiduje za ČSSD do senátu ve volebním obvodě č. 28 (Mělník) a ve své předvolební prezentaci zcela veřejně deklaruje, že se do tohoto volebního obvodu přistěhoval před 10 lety a že jeho bydliště je ve Všetatech, ulice Václavova 160 (http://www.brandysko.cz/data/File/telegraf/telegraf_1004.pdf). V těchto senátních volbách pan Mikeš neuspěl, nepostoupil ani do 2. kola. 

Soustředil tedy svou pozornost na komunální volby na Mělníku, na podzim roku 2006. ČSSD v těchto volbách vybojovala 3 mandáty a pan Mikeš získal nejvíce preferenčních hlasů v rámci strany. Po volbách však byla ČSSD odsunuta do opozice a pan Mikeš se svého mandátu vzdal, aby mohl dále zůstat na MÚ jako vedoucí odboru Životního prostředí a zemědělství. 

 Aby však mohl pan Mikeš kandidovat v rámci voleb do orgánů samosprávy na Mělníku, musel změnit své bydliště. Skutečně jej tedy "změnil", ovšem pouze papírově - nechal si zapsat trvalé bydliště na Mělník, do ulice Pod Vrchem čp. 2987 (http://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoby/ctirad-mikes/). Tím splnil nutnou podmínku pro kandidaturu do zastupitelstva města Mělník, ale ve skutečnosti dál žije se svou dlouholetou životní partnerkou paní Šimerdovou ve Všetatech, v ulici Václavova 160. 

 V období 2006-2010 tato skutečnost na chod města nemá žádný vliv, pan Mikeš je jedním z vedoucích odborů na MÚ a jeho skutečné trvalé bydliště je čistě jeho soukromou věcí. Toto se však mění po komunálních volbách v roce 2010. ČSSD je druhou nejsilnější stranou, pan Mikeš získává z kandidátů ČSSD nejvíce preferenčních hlasů a po povolebním jednání se také stává starostou města Mělník.

 A zde nastává ten zásadní a dle našeho názoru jednoznačný problém. Královské věnné město Mělník, město s tisíciletou bohatou historií a slavnou vinařskou tradicí má na svém čele starostu, který v našem městě nežije a pouze sem "dojíždí za prací". Tím pan Mikeš z pozice přespolního starosty ztrácí to nejdůležitější - každodenní osobní kontakt s městem, jeho občany a jejich potřebami. Je totiž dle našeho názoru zásadní rozdíl v tom, pokud tu starosta s námi žije, nebo pokud za námi starosta od pondělí do pátku dojíždí. Je tím také pošlapáno základní právo obyvatel našeho města na samosprávu své obce, neboť ji díky zfalšovanému údaji vykonává "cizinec".

Na základě výše uvedených informací jsme požádali pana Mikeše (Mé Město) o vyjádření k této situaci. Odpověď jsme bohužel neobdrželi.

Dále jsme k výše uvedeným informacím požádali lídry kandidátek o vyjádření, zda jim vadí to, že pan Mikeš žije trvale ve Všetatech a do Mělníku pouze dojíždí a zda tato skutečnost bude mít nějaký vliv na jejich ochotu povolební spolupráce s ním a jeho hnutím.

Petr Volf (Mělničné): Především byste měli se zjištěnými informacemi konfrontovat spíše p. starostu, než jeho volební konkurenty. Bylo by to určitě zajímavější. Nemám k tomu příliš co říci, nevím víc, než z vámi zmiňovaných diskusí. Nicméně, pokud někdo řeší své partnerské vztahy nebo nezáviděníhodnou rodinnou situaci nebo jiný problém případným (od)dojížděním, je to čistě jeho soukromá věc, kterou mi nepřísluší komentovat. Pokud ale mohu soudit z posledního volebního období, získal jsem dojem, že je p. Mikeš v každodenním kontaktu s občany daleko více, než kterýkoliv z jeho předchůdců nebo halasných patriotů. Chápu, že trvalé bydliště p. Mikeše je jistě čtenářsky atraktivním námětem, ale pro povolební jednání vidím zásadnější témata, než ověřovat soukromí kandidátů.

Jiří Deliš (ANO): Jsem jen jeden z obyvatelů Mělníka. Nevěřím, že by si většina voličů přála mít dojíždějícího starostu. Není to obvyklé, že starosta trvale žije mimo město, ale musím respektovat vůli voličů. Tuto abnormalitu nechápou ani zástupci jiných měst, se kterými jednám. Já osobně takovému kandidátu hlas nikdy nedám a ani jsem nedal. Jde o můj osobní názor, který platí obecně, ať se kandidát nebo starosta jmenuje jakkoliv. Žiju na Mělníku přes 60 let a je mi líto, že poslední tři volební období máme starosty, kteří zde trvale nežili. Myslím si, že mezi 20 000 obyvateli je plno schopných lidí, kteří by byli dobrými starosty. Je načase toto změnit a mít starostu, který večer usíná a ráno se probouzí na Mělníku. Mně a celé mělnické ANO především zajímá, jak vypadá naše město dnes a jak může vypadat v budoucnu. Otázku bydliště starosty necháváme na voličích.

Povolební vyjednávání se týká volebních stran, není to otázka jednotlivců. Toto mají opět v rukách voliči. Pokud v dostatečném množství obyvatelé zvolí kandidátku ANO číslo 9, tak můžeme slíbit, že zlepšíme podmínky života v celém městě a rádi budeme spolupracovat s každým, kdo to chce dělat stejně.

Milan Schweigstill (TOP 09): svojí odpověď bych rozdělil na 2 části:

  1. je obecného rázu:  Institut „trvalého bydliště“ je nesmyslný přežitek byrokratických systémů, jehož cílem je evidovat, šmírovat a kontrolovat lidi. Nechápu, proč svobodný občan by musel mít vůbec nějaké „trvalé“ bydliště. Zákonitě pak dochází k tomu, že v tomto státě je obrovské množství lidí, kteří na svých „trvalých“ adresách nebydlí, často dokonce nemohou bydlet (viz např. manželé po rozvodu, nebo někdo užívá byt , jehož majitel nedá souhlas k trv.pobytu) .
  2. k funkci starosty:  Starosta (obecně) by měl být člověk, který město zná, žije v něm, naslouchá mu (respektive jeho obyvatelům) dnem i nocí. Měl by se v městě reálně vyskytovat. Kam chodí pan Mikeš spát, opravdu netuším. A protože ho nebudu volit, tak mě to ani moc netrápí. Otázka, kterou jste položili, není otázkou na politické konkurenty pana Mikeše, ale pro jeho voliče. Ti si to musí vyhodnotit ve svých úvahách

Petr Kowanda (ČSSD): Pokud jsou skutečnosti, které uvádíte pravdivé, pak jako mělničák pokládám za velmi smutné, že obyvatelé našeho dvacetitisícového města dali své hlasy lidem, kteří na Mělníku žijí pár let, a někteří z nich zde dokonce, jak uvádíte v případě pana starosty, nebydlí a využívají sice zákonnou, ale ne příliš poctivou možnost, jak za naše město kandidovat.

Domnívám se, že mezi sebou máme dost kvalitních, čestných a slušných lidí, kteří by naše město důstojně zastupovali a reprezentovali. Lidí, které známe od dětství, známe jejich rodinné zázemí, jejich práci pro město a pro jeho občany. Lidí, kteří zde s námi žijí, znají naše přání a sdílí je s námi, neboť je Mělník jejich domovem.

Pokud se týká povolební spolupráce, pokládám tuto otázku za předčasnou, nicméně mám jasnou představu, jak by příští koalice měla vypadat. Především by v ní měli být mělničáci, kterým jde o město, a ne o vlastní prospěch. Já sám nemusím být starostou našeho města za každou cenu, nekandiduji proto, že bych měl málo práce, peněz nebo touhu po moci. Kandiduji proto, že již dlouho sleduji práci vedení města a jeho zastupitelů, ať už koaličních nebo opozičních, a s tím co vidím jsem často hluboce nespokojen.

Rudolf Fidler (KSČM): Co se týká otázky  trvalého bydliště pana MVDr.Ctirada Mikeše, tak dle mého názoru se jedná o nešťastnou  záležitost a trošku uměle vytvořenou kauzu zn.objevit objevené i když nerozšířené. Na jedné straně přihlášením k trv. pobytu na Mělníku došlo sice ke splnění zákonné podmínky, přičemž ve skutečnosti nadále bydlí pan Mikeš stále ve Všetatech a na Mělník pouze dojíždí. Na straně druhé, je nutno konstatovat, že  došlo skutečně  k jistému oklamání občanů, tedy voličů.  Někdo to tak může právem cítit a již jsem se s tímto názorem  setkal, ale mluvil jsem i s občany, kterým toto nevadí a spíše hledí na vykonanou práci, odbornost a přínos pro město. Nejsem zde soudce, abych řekl tak či onak, ale bylo by vhodné, kdyby pan Mikeš jasně tuto informaci o své osobě  veřejnosti podal a občané se pak i na základě této skutečnosti ve volbách svobodně rozhodnou. Co se týká ochoty mé osoby  jako lídra za KSČM  a  případné  možné povolební spolupráce (pokud budu zvolen)  s panem Mikešem  a jeho hnutím, nepřikládám této záležitosti ohledně skutečného trvalého bydliště zas tak zásadní význam i když takové jednání samozřejmě neschvaluji. Hledím spíše na  možný průnik volebních  programů a cílů, které pomůžou městu v jeho dalším potřebném rozvoji a občanům vést příjemný  a kvalitní život v našem městě. 

K těmto komentářům jednotlivých lídrů ještě uvádíme, že jsme o komentář také požádali pana Hanuše (ODS) a pana Koudelku (Radnice 2014). Ani jeden z těchto pánů na náš dotaz nereagoval.

Také jsme o vyjádření požádali pana Krause (Mé Město), který spolu s panem Mikešem kandiduje. Zde je jeho reakce:

Zaznamenal jsem, že se ve veřejném prostoru diskutuje téma „trvalého bydliště“ pana starosty MVDr. Ctirada Mikeše. Pan MVDr. Ctirad Mikeš  dlouhou dobu působil jako vedoucí odboru ŽP při MÚ Mělník,  již z podstaty této pozice vyplývá detailní obeznámení s městem a jeho zakotvení v krajině a proměny a důsledky vývoje města a jeho částí. Poté, co stal po komunálních volbách starostou města, se kontakt s občany a problematika řízení města stali náplní jeho práce a jistě se ještě navýšila i znalost potřeb města a jeho občanů. Pan starosta tráví značnou část dne mezi lidmi a osobní kontakt a vhled je pro něj vždy prioritou a problémy a řízení města neodkládá ani „po práci“. Nejdůležitější je samozřejmě dodržování platné legislativy, v tomto případě to znamená, že pan starosta splňuje obě podmínky, aby mohl být volen, tzv. pasivní volební právo. Viz. níže přesná citace zákona:

Právo být volen

(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.

Podle mne pan Mikeš naplňuje předpoklad být dobrým starostou i nadále po stránce formální i lidské.A skutečně si nemyslím, že do konstruktivní předvolební debaty patří citově zabarvené formulace, že všichni víme, kde a s kým starosta žije. Já to například nevím a pana starostu vnímám jako ostatní členy zastupitelstva, u kterých také nezkoumám, kde žijí, spí a jí a s kým. Pro mne je nejdůležitějším kritériem, zda v rámci platných zákonů, dotyčný jedná v nejlepším zájmu města a jeho obyvatel.

Z výše uvedených komentářů jednotlivých lídrů si každý občan našeho města může udělat celkem jasný obrázek. Pan Mikeš na náš dotaz nereagoval a zřejmě tedy očekává, že celá kauza do voleb vyšumí. Rozhodnutí je pouze na voličích, oni rozhodnou.

A perlička na konec: V neděli 7.9.2014 jsme se v odpoledních hodinách osobně vypravili ověřit přítomnost pana Mikeše na místě jeho trvalého bydliště, do ulice Pod Vrchem 2987. Přišli jsme ke vchodu domu a k našemu překvapení ani na jednom ze 17 zvonků není uvedeno jméno pana Mikeše. Takže jsme asi bláhoví, když předpokládáme, že starosta téměř dvacetitisícového města má v místě svého bydliště na zvonku jméno, tak jako každý z nás…

M. Hrubý, J. Valenta 

Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

95 Bydliště politiků


    Jsem názoru, že by se neměla pozornost soustředit jen na samotný Mělník. V roce 2002 se čekalo na "smrt" okresů. Od té doby by měl být Mělník obcí s ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ a poznávání dění i na venkově regionálními politiky by měla být trochu výhoda.

KVL

94 Kandidátky a tajemství podpisů


Zdravím,

Tuhle jsem byl posedět s přáteli. Bylo nás tam asi 20, všichni mělničáci. V průběhu rozhovoru jsme si uvědomili, že Starosta a jeho lidé chodili po městě a sbírali popisy, aby vůbec jejich sdružení mohlo kandidovat. Ale zástupce Mělničanů a Radnice 2014 nikoliv, nikdo nikoho z jejich řad nezaznamenal. To je divné, nevím, zdali kandidují z podporou nějaké strany,ale díval jsem se asi  né. Takže je to divné, myslíte, že se to dá nějak ověřit ty podpisy, třeba použili staré seznamy a napsali jen nový datum???Nevím, nechci jim křivdit, ale bylo by dobré, kdyby se pan Koudelka a pan Volf k tomuto vyjádřili !!!!!! 

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

94.1 strany


Nechci se plést, ale myslím, že Radnice má požehnání Věcí veřejných a Mělničané jsou SNK-ED. Ale jistě vám snad odpoví ti, kdo to mají blíže k tělu.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

94.1.2 Radnice byla všdycky


Radnice byla vždy Volba pro město, komunální politická strana vzniklá z bývalých členů ODA. Spolupráce s Věcmi veřejnými byl jednorázový projekt, postavený výlučně na osobě Dr. Grubera ....

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

94.1.2.1 Zakladatelé tohoto serveru


Zakladatelé tohoto serveru prominou, ale výše se ukazuje, proč jsou zdejší diskuse pro Mělník zcela bezvýznamné. V postu 94.1.2. jsem bez jakýchkoli hodnocení a názorů popsal fakta. Čili něco jako výpis ze statistických dat. Žádná vlastní úvaha, nic, jenom holá skutečnost.

Aktuální hodnocení příspěvku = -10.

To něco o hodnotitelích vypovídá.

 

94.1.1 podpisy


Dík za vysvětlení. Pátral jsem a u Mělničanů se to vysvětlilo , kandidují s podporou- SNK Evropští demokraté. Chápu, že podporou VV se moc chlubit v Radnici 2014 asi nechtějí,ale nenašel jsem nic. Ani jsem nemohl najít volební program některých stran a uskupení. Radnice2014,Soukromníci.ROI,ANO2011,Zelení - KDÚ ČSL,

94.1.1.2 Volební program Zelených a KDU-ČSL


Dobrý den, 

volební program je uveřejněný na webu zelených http://melnik.zeleni.cz/volebni-program-zelenych-a-kdu-komunalni-volby-melnik/

 

94.1.1.1 re: podpisy


Dobrý den,

sice odpověď už znáte, ale pro potvrzení... Mělničané jsou skutečně pro volby legislativně zaštítěni SNK-ED, ostatně jako po celou dobu trvání našeho uskupení.

s pozdravem

P.V.

Obrázek uživatele raist

93 Upozornění a prosba


Obsah dvou komentářů byl odstraněn na žádost právního zástupce dotčených osob.

Každého uživatele prosíme o zamyšlení nad slušností a korektností svého příspěvku než ho pošle veřejně.

​Žumpa se nedělá sama - žumpu dělají lidi.

 

93.1 Žumpa


To je fakt. Jenže teď nevíme, které dotčené osoby zde dělají cenzora ani o co šlo... Ale až opět uvidím místního politika objímat lampu o Vinobraní, tak vytáhnu telefon a uvidí to všichni. Cenzor necenzor a právník neprávník. Fotím přeci poškozování veřejného osvětlení v počínající fázi trestného činu poškození cizí věci a trestný čin výtržnictví... A zavolám MP.

92 dodatečné vyjádření


~~Dobrý den,
Rád bych se také vyjádřil k této diskusi. Předně se musím ohradit proti informaci, že jsem byl osloven s žádostí o vyjádření. To bohužel není pravda, žádnou komunikaci (telefonát nebo email) s mou osobou autoři příspěvku nevedli. Možná to je pouhé selhání techniky a tak věřím, že příště již komunikace váznout nebude. 
Co se týká otázky trvalého bydliště pana starosty Mikeše, nevnímám formální přihlášení k trvalému bydlišti za zásadní téma, které by mělo hýbat komunálními volbami, zejména pokud tato situace již nastale před minulými volbami. Porušení zákona to jistě není. Vinu na obecně neutěšené situaci okolo institutu trvalého bydliště nese především špatná právní úprava tohoto institutu, což by bylo velmi zajímavé téma na diskusi na celostátní úroveň (téma domovského práva například).
Rád bych využil příležitosti, kdy mohu komentovat příspěvky mých vážených politických oponentů, konkrétně bych chtěl uvést na pravou míru konstatování pana Deliše (ANO), který uvedl - cituji: „že poslední tři volební období máme starosty, kteří zde trvale nežili.“. Pokud vím, Mgr. Neumann trvale žije na Mělníku již od roku 1982.
Srdečně zdraví
Petr Hanuš (ODS)
 

92.1 špatné info


pane Hanuš, než zase napíšete něco podobného zkuste si tu informaci ohledně Mgr.Neumanna ověřit. Stačí když mu třeba někdy večer brnknete a zeptáte se ho kde zrovna je. Budete se divit jak často je na "návštěvě" v Mělnickém Vtelně.

Ano, Mgr. Neumann vlastní na Mělníku byt a když to přežene s alkoholem tak tu i přespí, ale bydlí jinde. Možná Vám na stranické schůzi řekl, že bydlí na Mělníku, ale raději si to ověřte. Protože jestli jako nový lídr ODS vycházíte z toho co řekne Mgr.Neumann, tak to jste nezačal šťastně.

92.1.2 špatné info


Pane Barms, už je mi z těch Vašich lží zle, a proto zde musím
psát. Lžete a stále lžete. Neumannovi znám osobně, žijí u nás v ulici
Kosmonautů a holky znám od mala. O víkendech jezdí na chalupu do Vtelna, ale
především si myslím, že Vám ani nikomu jinému do toho nic není. Stejně tak
jako do soukromí dalších politiků. Čtenáři těchto stránek, berte s rezervou
informace sprostých anonymů! Jak snadné je zde lhát a pomlouvat!

Mělníček.cz mám rád, hledám zde kulturní a sportovní akce, ale prosím,
snažte se, aby se tyto lživé hrůzy neděly. Děkuji. M.

92.1.2.2 kmotr


to že bývalý starosta byl jedna ruka s místními kmotry není žádné tajemství. Pokud tedy stále považujete bývalého starostu za "slušného pána" tak se mrkněte na SPZ jeho auta. Kmotrovštější SPZ snad ani neexistuje!!!

92.1.2.2.1 tak to je hustý


tady už se lidi soudí i podle SPZ......Mělníčku, díky takovýmto individuím jako je pan tureckej se měníš. Bohužel k lepšímu rozhodně ne.

92.1.2.2.1.2 Máte recht,dneska vadí


Máte recht,dneska vadí "espézetka" a zítra to budou trenky... Jen kdyby měl tu samou on,tak je po kritice...

92.1.2.2.1.1 pasivita


celá zem je zozkradená a vytunelovaná. Lulu by řekl že nemá v ruce žádný důkazy a tak se nic nestalo. Z politiků kradli jen Svoboda, Snopková a Rath, protože ty skončili v kriminále. Ostatní jsou čistý jak lilie. Pak tu máme lobisty a kmotry, kteří tahají za nitky a jsou snadno identifikovatelní dle prominentních SPZ. Pro Vaši informaci SPZ dnes RZ přiděluje odbor dopravy MÚ a neslyší na vaše přání, že chcete takovou a nebo makovou SPZ, Prostě vám ji přidělí dle číselný řady. SPZ SE NEDÁ KOUPIT!!!!! A najednou tu máme starostu (dnes místostarostu), který má SPZ končící 0000.

Vám to přijde normální???  Upozornění na takovéhle šméčko Vám vadí???   Potom jste součástí stejných levot.

92.1.2.2.1.1.2 kdo první křičí, pod ním to fičí


pane tureckej!!!!!!

92.1.2.2.1.1.1 dobrá práce


dobře napsáno. Stále platí, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.....

Neumanna už nechte napokoji, je to politická mrtvolka a škodit už nebude. Jsou tu jiný sígři......

92.1.2.2.1.1.1.2 ODS


Myslím, že zapomínáte, že ON stále tahá za nitky na radnici a na dění na Mělníku. Možná po volbách budou v radě města a v zastupitelstvu města sedět obdobní lidé, kteří vzniknou koalicí. Když se tvoří koalice, tak jdou výsledky voleb stranou. Vzpomeňte si na volby 2010 - Mgr. Schweigstill.

92.1.2.2.1.1.1.1 Politická mrtvolka


To jste na omylu .....není politická mrtvolka, ve volbách už má rodinu.....

92.1.2.2.1.1.1.1.1 Politická mrtvolka


to víme, že už má následovníka na kandidátce..................

92.1.2.2.1.1.1.1.1.1 Politická mrtvolka


Máte na mysli toho pána, který vyhrál výběrové řízení na dodávku vysoušečů po povodních ?Čistě náhodou měl totiž oba požadované typy skladem a to přesně v množství a za cenu kterou požadovala radnice.

92.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1 Mimořádná čuňárna


Jo ty vysoušeče, to byla fakt čuňárna první kategorie, ODS pochopila, že Martinec nemůže být po tomle "vývaru" jejich lídr, tak tam dali Hanuše. Ale Martinec je šéf místní buňky a hned dvojka na kandidátce - inu pro ODS je Mělníku skutečně srdeční záležitost!

92.1.2.1 nevim nevim


REDAKCE: Obsah příspěvku byl smazán na žádost právního zástupce dotčených osob.
Každého uživatele prosíme o krátké zamyšlení nad slušností a korektností svého příspěvku než ho pošle veřejně.
​Žumpa se nedělá sama - žumpu dělají lidi.

92.1.1 Ptám se


Kde berete tu drzost o komkoliv napsat "že to přežene s alkoholem" ??? Co je Vám do toho ???

Cenzore,tohle je OK ???

92.1.1.1 Lulune


REDAKCE: Obsah příspěvku byl smazán na žádost právního zástupce dotčených osob.
Každého uživatele prosíme o krátké zamyšlení nad slušností a korektností svého příspěvku než ho pošle veřejně.
Žumpa se nedělá sama - žumpu dělají lidi.

92.1.1.1.2 Alkolhol problém u politiků??


No těch co mají problém s alkoholem je více. Jeden  z významných politiků takhle jednou párkrát ležel u restaurace Koruna na chodníku a byl ožralej jak slíva. Nic  by se nedělo, kdyby to nebyl politik a ještě chodili okolo lidi. No stačil jsem si ho blejsknou mobilem, fotku vám klidně pošlu,ale až po volbách, aby jste viděli co jste si zvolili a ještě ho vychvalovali. Nechci to teď  zveřejnit, má tam na kandidátce i poctivý lidi a ty by to poškodilo. A znám dalšího zde vychvalovaného politika, který tak dlouho jezdil ožralej autem, až přišel o řidičák , můžete hádat kdo to byl a teď nám káže o morálce. No musel pak nějakej čas jezdit veřejnou dopravou, pěšky to měl daleko.  Zdar a dobrou ruku u voleb.

92.1.1.1.2.2 a co prosululá hospoda v


a co prosululá hospoda v parku Na polabí - Rasovna? Několikrát jsem byl svědkem toho, jak se jiný lídr kandidátky zpil pod obraz boží. Předtím stačil pravidelně naházet do automatu značnou část výplaty. Opět nechci jmenovat, ale kdo chce, tak si snadno domyslí. 

92.1.1.1.2.2.2 jelikož je po volbách, aby


jelikož je po volbách, aby mé příspěvky nebyly jen "jedna paní povídala", tak doplňuji, že se jednalo o PaeDr. Zdenka Koudelku. 

92.1.1.1.2.2.1 Pokud jste mu na  ty


Pokud jste mu na  ty automaty přispěl,chápu a schvaluji Vaše rozhořčení,pokud ne,je Vám kulový do toho že hraje a za co.

Co je komukoliv do toho že někdo hraje bedny ??? Hraje za svý a hotovo !!!Umíte se jen starat o druhý ,věčně tu na někoho remcat,osočovat druhé z korupce,starat se o to, jak a za co utrácí svoje peníze...

Zameťte si před vlastním prahem,všichni...

Neznamená,že když Vy neumíte vydělat dost na to abyste mohl hrát bedny,že to neumí druhý...

92.1.1.1.2.2.1.1 Není, vážený pane,


Není, vážený pane, není. Jistě víte, že "nezřízený život" je důvodem pro pozbytí svéprávnosti a tudíž i pasivního volebního práva. Mám určité pochybnosti o tom, zda uvedený lídr nežije nezřízeným životem a je oprávněn kandidovat. 
 

92.1.1.1.2.2.1.1.1 Nejsem vážený pán,jsem jen člověk....


Chce se mi blejt,do čeho se tady na mělníčku se.ou někteří diskutující a ještě to berou jako samozřejmost,to už je fakt moc.

Když vidím co stačí napsat,abych se mohl intenzivně a asi i beztrestně starat o druhé,plkat zde o jejich financích,veřejně je nazývat lháři,korupčníky,zloději apod.,jen zírám kam až drzost v tomto bordelstátu došla...

I ten zmiňovaný lídr je člověk,který chybuje,chodí na záchod jako Vy,má stejnou díru do zadku jako Vy a třeba si pro zábavu zahraje ruletu či automat.Pokud je tohle na vyhazov a zbavení svéprávnosti,tak do voleb nemůže ani  F A R Á Ř...

Na co si tu někteří hrajete ??? Jste nadlidi kteří vše vědí nejlíp,kdo Vám dal právo každého kritizovat a určovat co je a není OK ???

 

Z A M E Ť T E   S I   K A Ž D Ý   P Ř E D    V L A S T N Í M    P R A H E M   A    P A K  K R I T I Z U J T E   !!!!!!

92.1.1.1.2.2.1.1.1.1 to je daň za demokracii,


To je daň za demokracii, každý zastupitel / kandidát musí počítat s tím, že jej veřejnost bude propírat. Chcete, aby jiní lidé byli lepší, než ve skutečnosti jsou, a oni nejsou. 

Já bych mj. z důvodu ztráty soukromí odhahu kandidovat neměl, jistě by na mě dříve nebo později někdo vytáhl, že jsem v roce 1899 rituálně zavraždil a vykrvil Anežku Hrůzovou, nebo v roce 1933 zavraždil a rozčtvrtil prostitutku Otýlii Vranskou ...

Osobně jsem rád, že se zde diskutuje i "ad hominem". Ještě před měsícem po tomto tématu neštěkl pes a řešila se témata zalétnutého papouška, nebo bigbítu v mydlárně. 

92.1.1.1.2.1 bulvár


tady se z toho stává bulvár na úrovni Blesku.....

92.1.1.1.2.1.1 právo na informace


No možna jak pro koho. Lidi by měli vědět o těch co chtěj, aby jsme je volili vše. Pokud si myslíte, že mé informace nejsou přesné, tak jděte dne 23.9. do kulturáku a např. položte veřejně všem politikům otázku : byl vám někdy odebrán řidičák z důvodu požití alkoholu??????A uvidíte, kdo se bude kroutit jak had.

92.1.1.1.2.1.1.1 bulvár


za sebe mohu říct, že je mi jedno, jestli se někdo opil a válel se po chodníku.....to se může stát a pokud to není každý týden, tak mi to fakt nevadí. Lidé dělají chyby. A to jestli pan Neumann(ač ho nemusím) chodil nebo pořád chodí někam do bordelu je mi také úplně volné. Za první republiky tam chodili téměř všichni.......Jsem zvědavý, kdy se tady objeví, že je někdo z kandidátů úchyl nebo tak něco.....

Je škoda, že se tady nediskutují jednotlivé programy, co Mikeš nebo Neumann udělali za svého vládnutí dobře(špatně), co by město potřebovalo atd. Mě například zaujal bod programu TOP 09, kde se píše o další(podlě mě nesmyslné) mobilní aplikaci pro občany(PANGO a parkování asi jako zkušenost nestačilo, tak zkusíme něco jiného )

92.1.1.1.2.1.1.1.2 volební program


dobře tedy, pojďme se podívat na to jakou hodnotu mají volební programy po volbách. Pramalou. Třeba ODS do předchozího volebního období slíbila řádně spravovat městský majatek, no a hned prodali /značně pod cenou/ Krombholcovu vilu v centru. No a jak to udělali? Vyhlasili výběrové řízení na "PRODEJ STÁVAJÍCÍMU NÁJEMCI".

Pro Vaši informaci tam byl pouze jeden nájemce takže to byl zamaskovanej přímej prodej. Ono prostě nebylo z koho vybírat. Byl to prostě podvůdek.

Další příklad: vyhlášený Mělnický "developer", který byl silně spojen se starostou dostával od města "dárečky" v podobě městských pozemků. Vše probíhalo takto - developer realizoval zástavbu několika RD a komunikace mezi nimi dal městu a tomu za to dalo městskou parcelu kde developer stavěl další RD. Neskutečně nevýhodné pro město, které "fasuje" další a další komunikace o které se musí starat a developer "fasuje" další a další městské pozemky a zvyšuje zisk. 

Nesnažte se ve volebních programech hledat spásu, raději se zaměřte na lídry kterř jsou potencionálními starosty a místostarosty. 

Závěrem: Lobista Janoušek své království budoval tak, že na významné posty ve veřejné správě dotlačil spřízněné osoby, kteří mu pak vycházeli vstříc a zásobovali ho kšefty. No a na Mělníku bydlí jeho pravá ruka pan "P"jehož synovec je šéf investic města Mělníka. Zajímavá náhodička že??? Udržení téhle chobotnice byl důvod proč se po posledních komunálních volbách spojila ODS s ČSSD. Bylo zapotřebí odsunout faktického vítěze voleb, který chtěl chobotnici eliminovat. Věřte mi, volební programy a sliby jsou virtuální svět. Sledujte lídry.

Samozřejmě můžete výše napsané považovat za lži, ale .........

 

 

 

 

 

92.1.1.1.2.1.1.1.2.3 Konečně, konečně má


Konečně, konečně má někdo odvahu to napsat, já jsem ji neměl. Věřím, že i aktivní diskutující pan Lulu, v uvedeném příspěvku najde konkrétní obvinění, po kterém volal. 

92.1.1.1.2.1.1.1.2.3.1 Po tom volám


Po tom volám pokaždé,vždy jen samé hospodské tlachy nebo co kdo slyšel ale důkaz žádný.Proč rovnou nenapsat konkrétně a s důkazem podkládajícím tvrzení,pak není o čem...

92.1.1.1.2.1.1.1.2.2 už jsem lecos slyšel


a něčemu se asi dá i věřit, ale je i spousta věcí, kde ty konspirační teorie už jsou přitažené za vlasy - viz šéf investic......to jako dává té chobotnici jen tak peníze??? Vždyť se musí na velké akce vypisovat výběrové řízení nebo ne?? A pokud zde někdo podvádí, neměla by to vyšetřovat PČR. O žádném takovém případu já tedy nevím.

92.1.1.1.2.1.1.1.2.1 pan "P" už opět vyjednává koalici


Zdravísimo, Achmetku! Dobrý rozbor, a pravdivý.

Nešlo si nevšimnout, že v posledních dnech se min. o 143% zvýšil výskyt pana "P" na radnici a v jejím okolí. Schůzka stíhá schůzku, aby se zajistilo, co před čtyřmi lety povedlo se - tedy zachránit chobotnici před schopnou a nezkorumpovanou skupinou kolem TOP 09 Mělník a jejího lídra p. Schweigstilla. Tato skupina byla odsunuta do opozice. Což se už nesmí opakovat.

Mělníku, rozum ro rukou!

G.

 

92.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1 To je úsměvné


TOP09 má být jakýsi zachránce před imaginární chobotnicí? (Ona samozřejmě existuje, jen ji nikdo nechce veřejně prezentovat) Běžte se podívat na GJP, na stav budovy, na zateplení, na vybavení tříd a vůbec, na finanční situaci ústavu. Vybavení GJP ani zdaleka nedosahuje na vybavení průměrných ZŠ na Mělníku. Stačí si přečíst výroční zprávy nebo navštívit web. Na nic nemáme peníze, dejte, přispějte... A tito lidé mají řídit město? 

92.1.1.1.2.1.1.1.1 Mobilní aplikace


Dobrý den,

moc rád Vám to vysvětlím. Jedná se o aplikaci Zmapujto.cz, kterou naleznete na stejné webové adrese. Na tuto aplikaci jsem přišel, když jsem v květnu pořádal akci Chceme čistý Mělník v rámci celostátní akce Ukliďme Česko. Během této akce byla aplikace využita pro mapování černých skládek.

Kromě výše uvedené akce si aplikaci může jakýkoliv občan nainstalovat na telefon a poté ji během roku využívat k hlášení různých podnětů (ať už to je rozbitý chodník, nesvítící veřejné osvětlení, poškozená lavička, převrhnutý koš... atd.). Takto odeslané hlášení (které obsahuje fotku a popis problému) je následně odesláno do systému.

Pokud je město do systému zaregistrováno a využívá jej, tak příslušný odbor dostane hlášení, vidí problém na mapě (včetně fotek a popisu) a může ho obratem řešit. V systému odbor nastaví, že je problém v řešení nebo je vyřešen, tzn. občan může lehce sledovat vývoj věci. Kromě toho odbor může v tomto systému evidovat všechny problémy na jednom místě a tím zefektivnit administrativu.

Mně osobně to přijde jako dobrý nápad, protože z pohledu občana není potřeba hledat kontakt na příslušné odbory, hlásit to telefonicky nebo emailem. Kromě toho se řešení daného problému velmi zrychlí.

Jelikož je aplikace úplně zdarma pro město i občany, tak jsem s návrhem zavedení oslovil před několika měsíci pana starostu. Ten mi však odpověděl, že město nemá o takovou aplikaci zájem.

To ale nechápu, jelikož aplikace přináší městu a jeho občanům jen samé výhody.

Pokud byste měl jakékoliv dotazy, jsem k dispozici.

Hezký den!

92.1.1.1.2.1.1.1.1.1 je to nesmysl


to se jako budou úředníci zaobírat kdejakou vyfocenou krávovinou a na nic jiného nebudou mít čas. Když vyrazím do města, tak Vám nafotím tolik míst, že i kdyby to úředníci stíhali a chtěli vyřešit(což stíhat podle mě nebudou), tak na ty opravy město stejně nebude mít peníze.......Podle mě je to populistické gesto

92.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1 myslíte


Myslíte,že stěžovat si na Mělníčku nebo Facebooku je lepší řešení ?

92.1.1.1.1 Pokud je to jak


Pokud je to jak tvrdíte,mohli to odmítnout (MP) a nahlásit k prošetření (zneužití pravomoci atd.) Ptám se,udělal to někdo? Já bych ho neodvezl jinam než na záchytku a mohl by vyhrožovat čím by chtěl.

Psát takto o soukromí kohokoliv mi přijde minimálně neetické,byť jde o starostu který by měl jít příkladem...

92.1.1.1.1.1 máte recht


tak by to bylo správně, ale odmítl jste někdy něco svému nejvyšímu veliteli? Já ty kluky znám, prostě zaskřípali zubama a splnili rozkaz.

92.1.1.1.1.1.1 A podle toho stav


A podle toho stav naší policie a soudnictví vypadá,a nejen tam...Jsou však rozkazy které se plnit nemají a nedají,ono kdyby se chtělo,tak se takový rozkaz plnit nemusí.Jenže je to jednodušší a mám svý jistý...

9190 Starosta


Ať tam bude Petr nebo Pavel,rejpalové budou vřdycky.

9 TOP 09


Já myslel ,že komunálky jsou hlavně o lidech a až potom o partajích.

9.1 přespolní


Máte pravdu, je to o lidech, bohužel o lidech ze Všetat a z Lobče u Mšena. A to je moc smutný.

9.1.2 Vykroužkovat je


Nenadávejte a jděte k volbám. My s hochama jsme voliči TOPKY, ale nelíbí se nám někteří na kandidátce  a to i lídr p. Schweigstill, tak ho vykroužkujeme. Máme možnost rozdat kroužky napříč. Takže dáme těm co se nám líbí  třeba Odrovi Tichotovi,Trejbalovi  a dalším na kandidátce TOPKY a zbytek jak koho známe. Přeci nebudeme volit všechny najednou jak ovce, to tu snad už v minulosti bylo, tady máte kandidátku apotvrďte ji, ale máme už demokracii. V tom jsou tyhle volby super. Vy pokud se Vám někdo nelíbí u kandidátky co chcete volit udělejte to samé. Prostě vykroužkujte Hošmánka a Mikeše a další a je to, máte tu možnost. Vždyť máte možnost máte 21 kroužků proboha !!!!!!!!!!!! Oni na to spoléhají, že mají nějaké pořadí a voliči je musí zvolit nemusí!!!!!!Všem to říkám a jsem rád, že lidi říkají, že budou kroužkovat. Šiřte to dál a budeme tam mít ty co opravdu chceme. Minule se tam také dostali lidé ze zadních pozic.

9.1.2.2 Pokud chcete volit mne, označte celou kandidátku


Zdravím, jsem rád za Vaši podporu. Mám jen takovou prosbu, pokud chcete dát hlas mně osobně, uvítám, když to provedete označením celé kandidáty. Zvažte tuto variantu, prosím. Nejde mi totiž o prosazení jen sebe sama, ale celého týmu, který funguje a mohl by pro město hodně udělat. Tak to máme nastavené všichni, protože víme, že reformy dokážeme prosadit jen společně jako tým. Ve fotbalovém týmu třeba taky nemusíme sympatizovat se všemi hráči, ale když jako celek hraje dobře, tak to těm pro nás méně oblíbeným členům odpouštíme, protože společně přinášejí výsledky. Pokud hlas určený mně dáte označením celé naší kandidátky, lze si samozřejmě vybrat ještě kandidáty v jiných uskupeních. Je to moje osobní přání a děkuju za to zvážení. 

Ondřej Tichota
t.č. opoziční zastupitel za TOP 09 a neávislé

9.1.2.2.2 Jen ne pro celou stranu...


v žádném případě nedávejte hlas straně jako celku, ten má totiž přednost, další křížky pro jiné kandidáty jsou pak naprosto zbytečné, nejdříve se počítají hlasy pro stranu a teprve potom se počítají jednotlivé hlasy, tady to není jako u parlamentních voleb.

Toto je jeden z největších podrazů těchto voleb... Moc dobře víte, jaký je volební model.

9.1.2.2.1 Jen křížkujte nehlasujte pro celou kandidátku TOP 09


Nezlobte se na mě,ale to tu už bylo, že jsme  hlasovali jednotně. Necinkal jsem klíči, aby jsem teď dal hlas všem co jste tam nominovali.Hlasuji pro TOP09 tak 5 hlasů ,ale budu křížkovat  a nebudu jediný. Máte tam lidičky s kterými bytostně nesouhlasím viz. lídr  Schweigstill,Hladíková,Kulhánek J ,Paděla a jiní. Naopak doporučuji pí.Housková,Nosková -Šípková,Trejbal atd.Tyto volby jsou o lidech které známe a o našem městě. Tak neraďte, nebo zůstaneme doma. Prostě dám hlasy lidem kterým důvěřuji a i na jiných kandidátkách o tomto ty volby jsou. Jak psal joonsered máme 21 křížků rozdejme je podle jmen.

9.1.2.2.1.1 TOP 09 XXX ?


Mohu dostat vysvětlení proč bytostně nesouhlasíte s pány Schweigstillem, Kulhánkem J., Padělou a s paní Hladíkovou? Ani jeden z nich ,,nepřevlékl kabát,, a ani jeden z nich není zkorumpovaný. Že nesouhlasíte s jejich názory, je vaše věc. Pan Tichota to napsal dobře. Jsou tým! A jako tým toho určitě můžou určitě i hodně změnit, což se plno lidem nelíbí. Proto já osobně volím poze jednu stranu, bez křížkování různým lidem. Jinak to dopadne úplně stejně jako je to teď. Jak jste psal, je to o našem městě.

9.1.2.2.1.1.1 volba je na nás


Víte každý preferuje něco jiného. Pokud chcete volit všechny je to samozřejmě vaše svobodné rozhodnutí. Já si myslím a že to dosti často okolo sebe slyším, že občané spíše budou hlasovat podle toko koho znají. Nejsme zas tak malé město, takže se tu docela dobře známe. Na tom se mi tyhle volby zamlouvají, že můžu volit jednotlivce a né partaje. Když takhle bude volit většina, žádná partaj nebude mít navrch, jen uspějí jednotlivci a to je nejlepší volba pro město. Partaje si většinou dají na přední místa ty své věrné straníky a zbytek je jak se říká do počtu. Takhle jim uděláme čáru přes rozpočet. Takže lidičky křížkujte máte celkem 21 možností.

9.1.2.2.1.1.1.1 Volba je na nás tak trochu


Volba je na nás tak trochu, hm ale myslím, že rozdělení sil už proběhlo dávno před volbami. V každé straně a sdružení je spolehlivý a prověřený člověk. Jsme malé město a karty jsou rozdány roky zpátky.  Kdo byl nebo potom viděl "setkání lídrů" v kulturáku tak má jasno. Můžeme vykroužkovat 21 nových tváří, ale jak a s kým vytvoří koalici ?

9.1.2.1 Pokud chcete volit mne, označte celou kandidátku


Zdravím, jsem rád za Vaši podporu. Mám jen takovou prosbu, pokud chcete dát hlas mně osobně, uvítám, když to provedete označením celé kandidáty. Zvažte tuto variantu, prosím. Nejde mi totiž o prosazení jen sebe sama, ale celého týmu, který funguje a mohl by pro město hodně udělat. Tak to máme nastavené všichni, protože víme, že reformy dokážeme prosadit jen společně jako tým. Ve fotbalovém týmu třeba taky nemusíme sympatizovat se všemi hráči, ale když jako celek hraje dobře, tak to těm pro nás méně oblíbeným členům odpouštíme, protože společně přinášejí výsledky. Pokud hlas určený mně dáte označením celé naší kandidátky, lze si samozřejmě vybrat ještě kandidáty v jiných uskupeních. Je to moje osobní přání a děkuju za to zvážení. 

Ondřej Tichota
t.č. opoziční zastupitel za TOP 09 a neávislé

9.1.2.1.2 hlasování


Lidičky křížkujte podle jmen. Jedině kde to nevadí můžete hlasovat pro stranu je

isoutok.cz virtuální volby

9.1.2.1.1 Křížkujte jednotlivé kandidáty


v žádném případě nedávejte hlas straně jako celku, ten má totiž přednost, další křížky pro jiné kandidáty jsou pak naprosto zbytečné, nejdříve se počítají hlasy pro stranu a teprve potom se počítají jednotlivé hlasy, tady to není jako u parlamentních voleb.

Toto je jeden z největších podrazů těchto voleb... Moc dobře víte, jaký je volební model.

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

9.1.1 to je výzva


není lepší řešení, než lidi z Lobče a ze Všetat přečíslit ve volbách vlastní konstruktivní volební kandidátkou, složenou jen z lidí, kteří pro Mělník dýchají, a na Mělníku žijí nejméně 365 dnů v roce.

nebo si takovou volební kandidátku zkusit vybrat...

8 Jediné, co mě na tomto


Jediné, co mě na tomto příspěvku ("článek", diskuse) uklidňuje je to, že je tohle téma většině lidí úplně šumák. Fakt nepochopim, že někomu připadá schopnost vést město závislá na tom kde dotyčný spí a s kým. Připadá mi to spíš jako zoufalý výkřik do tmy - když už na něj nemůžete vyhrabat nějakou špínu tak budete řešit ptákoviny? To jste na něj nenašli nic horšího? Tak to ho snad budu muset volit...

8.2 podvod


máte pravdu, že trvalé bydliště je institut nedůležitý, co je ale důležité, zda nám dotyčný politik mluví pravdu, nebo nám sprostě lže do očí. Pokud se tedy "anca" podívá do nedaleké historie tak zjistí, že Mikeš nám voličům sdělil:

"BYDLÍM TU S VÁMI" to je nehorázná lež, on tu nebydlí!!!!!!! Ať má trvalý pobyt kdekoli, on nám lhal!!!!!

Závěrem tedy můžeme konstatovat:  MIKEŠ = LHÁŘ  (A TO NENÍ VÝKŘIK DO TMY, TO JE HOLÁ SKUTEČNOST)

8.2.1 Hon na čarodějnice ....


Hlavně že Vám (všem) to nevadilo v předchozích volebních obdobích !!!!

Pokud nevíte o čem je řeč,tak si přečtěte komentář / vyjádření kandidáta za ANO p. Deliše a možná i pochopíte...

8.1 Odpovědi + doplnění informací


Dobrý den,

děkujeme za reakce čtenářů a máme ještě toto doplnění:

  1. Odmítáme, že je to nějaká účelová „špína na Mikeše“. Minulý týden jsme zveřejnili docházku zastupitelů (pan Mikeš měl 100%), tento týden jsme uveřejnili zpracované téma týkající se jeho „bydliště“ a ještě chystáme porovnání veřejných zakázek pod vedením starosty Mikeš/starosty Neumana. Každý z nás zde může prezentovat svůj příspěvek, tak zkuste také něco zpracovat a uveřejnit:-)
  2. Zásadní nám přijde to, že pan Mikeš k tomuto tématu mlčí. Jistě s námi budete souhlasit, že povodňový „hrdina“ jindy nevynechá žádnou možnost sdělit svůj názor, či stanovisko, ale k této záležitosti odmítá sdělit cokoliv. Proč asi, že? Jeho jednání nepovažujeme za férové, ale znovu opakujeme – rozhodnou voliči. My se jen snažíme o to, aby voliči byli informovaní.
  3. Také jsme zaznamenali, že se pan Schweigstill (TOP 09) vyhnul odpovědi na možnou koaliční spolupráci s panem Mikešem. Zde je třeba dodat (ikdyž to klidně může být na samostatné téma), že dle našich informací jsou oba pánové na spolupráci již domluveni. Mikeš chce zůstat ve vedení města za každou cenu (proto také ten drobný podraz na ČSSD a jeho kandidátka nezávislých) a Schweigstill se zase do vedení města musí za každou cenu dostat po osmi letech v opozici. Jak bude vypadat spolupráce těchto dvou „velkých mužských eg“ jsme sami zvědaví.

M. Hrubý, J. Valenta

8.1.3 Pane Hrubý a pane Valento, nemám rád lháře,


takže to shrnu:

1) Máte naprostou pravdu v tom, že pan Schweigstill a pan Mikeš jsou dávno domluveni, to jak pan Mikeš podrazil ČSSD bylo součástí těchto dohod.

2) Máte naprostou pravdu i v tom, že TOP 09 má seznam úředníků, které by odstranila, jakmile by se dostala na radnici. I jména na seznamu jsou správná.

Tyto informace říkají sami členové TOP 09. Není to nic nového ani tajného.

K poslednímu příspěvku toho, který se označuje jako LULU:

Raiste zamysli se nad tím, na jaké úrovni chceš, aby diskuse na Mělníčku byly vedeny. Já bych na Tvém místě tento příspěvek odstranil, a možná i zavedl sankci za takového příspěvky. ( např.: několik dnů nezveřejnit další příspěvky tohoto pisatele )

R. Smiling

8.1.3.3 Vážený pane


Vážený pane Rychtáři,

opět musím zopakovat slova Milana Schweigstilla, že ani jeden z Vámi uvedených bodů není pravdivý. Pokud máte jakýkoliv důkaz o tom, že se pánové spolu domluvili, tak prosím sem s ním.

Mohl byste prosím uvést jména členů mělnické TOP 09, kteří údajně tyto informace sami šíří?

Děkuji Vám.

 

8.1.3.3.1 Pane Padělo


domnívám se, že na můj příspěvek by měl reagovat pan Schweigstill a pan Tichota, jich se týkal především. Požadovat jakýkoliv důkaz o tom, že se pánové spolu domluvili je stejně úsměvné, jako tvrdit, že se nedomluvili.

Pokud máte jakýkoliv důkaz o tom, že se pánové spolu nedomluvili, tak prosím sem s ním Smiling .

Lidem, kteří tyto informace od výše uváděných pánů slyšeli si vážím a věřím jim. Minimálně tito lidé si nyní udělali svůj úsudek o pravdomluvnosti pana Schweigstilla a pana Tichoty. Pan Mikeš se raději nevyjadřuje. Je jako obvykle o něco chytřejší.

R. Smiling

8.1.3.3.1.1 Jak prokázat, že dohoda neexistuje


Vážený pane Rychtáři,

zřejmě vycházíte z něčí bujné fantazie, kterou označujete za věrohodné informace. Takže:

1. NIKDY jsem neřekl, že jsme domluveni na koalici s panem Mikešem. Říci jsem to ani nemohl, protože to není pravda.

2. Zkusil jste někdy dokázat, že něco neexistuje? To jde totiž velmi těžko. Znalci práva by mohli vyprávět o negativní teorii důkazní. Je tedy řada na Vás. Prokažte, že se pan Schweigstill, pan Tichota a pan Mikeš domluvili na koalici. Děkuji.

S pozdravem

Ondřej Tichota
 t.č. opoziční zastupitel za sdružení TOP a nezávislých

 

8.1.3.3.1.1.1 Vážení pánové Tichoto a Schweigstille t.č.


opoziční zastupitelé za sdružení TOP 09 a nezávislé,

jak jsem již napsal, a pan Tichota zopakoval, existence či neexistence těchto dohod se prokazuje těžko.

Pane Tichoto věřím tomu, že vy jste se s panem Mikešem na ničem nedomlouval. Tato jednání mezi panem Mikešem a panem Schweigstillem probíhají bez vás. Nevěřím však, že neznáte seznam úředníků, které chce TOP 09 propustit, pokud nešikovností pana Schweigstilla neskončí opět v opozici. Jsem zvědav na vaši odpověď pane Tichoto.

Pane Schweigstille, stejně tak nejen mne zajímá vaše stanovisko k níže uvedeným otázkám:

1) Mluvil jste s panem Mikešem o povolební spolupráci ?

2) Máte vytipované úředníky, které pokud neskončíte opět v opozici propustíte? Jsou některá zde uváděná jména správná ?

3) Přijal jste od některých místních podnikatelů sponzorské dary před volbami v roce 2010 ? Můžete tyto sponzory vyjmenovat a částky zveřejnit ?

4) Je pravda, že vaším největším současným sponzorem je známý mělnický developer ?

 

Vážení pánové předem děkuji za vaše pravdivé odpovědi

R. Smiling

8.1.3.3.1.1.1.2 Odpovědi


ad 1) Ano, stejně jako se zástupci jiných subjektů, ale neexistuje jakákoli dohoda.

ad 2) Ne.

ad 3) Ano. Jméno podporovatele z počátků celostátního působení TOP 09 nemohu bez jeho souhlasu uvést. Jeho podpora dnes určitě směřuje jinam.

ad 4) Ne. Letos používáme peníze přidělené centrálou TOP 09, členů a kandidátů.

8.1.3.3.1.1.1.2.2 místo bydliště


Vážený pane Schweigstille, vzhledem k tomu, že se tady
čile debatuje místo bydliště pana Mikeše, ráda bych se Vás zeptala, kde
budete bydlet, pokud se stanete starostou? Předpokládám, že v bytě školníka
na zdejším gymnáziu to již nebude možné. Děkuji.

8.1.3.3.1.1.1.2.2.1 bydliště


Mohu Vás 

ujistit, že mé trvalé i faktické bydliště zůstane na Mělníku.

8.1.3.3.1.1.1.2.1 Pane Schweigstille,


děkuji vám za jasné a stručné odpovědi.

Pane Tichoto, bude z vás dobrý politik, hodně toho napovídáte, vidět za vámi nic není. Ptal jsem se, zda seznam znáte, ne jestli ho máte. Mohl jste odpovědět stejně jako pan Schweigstill. Diskutujete poněkud odlišně než já, takže děkuji za vaši odpověď, a věc pokládám za uzavřenou.

R. Smiling

8.1.3.3.1.1.1.2.1.1 Pane Rychtáři


Děkuji za predikci mé úspěšné politické kariéry Smiling Jste opravdu vtipný. Ano, Vy ani tak nediskutujete, jako spíš píšete domněnky, které předkládáte jako dané a nezpochybnitelné věci, pro které ale nemáte důkazy, které v rámci diskuse požaduji. Jako pan Schweigstill odpovídat nebudu a ani nemohu, nejsem totiž pan Schweigstill. Za Vámi jsou vidět jen nepodložené spekulace, za mnou... to asi posoudí jiní. Za Vámi nicméně není vidět ani Vaše jméno a příjmení Eye-wink

Howgh.

Ondřej Tichota

8.1.3.3.1.1.1.1 Vážený pane Rychtáři


Vážený pane Rychtáři, 

cením si Vašeho zapálení pro místní politiku, ale asi by bylo fajn, kdybyste ji nasměroval jiným směrem Smiling Žádný takový seznam nemám. Vy ten seznam očividně znáte, tak ho naskenujte a zveřejněte. Děkuji. Je to už druhý důkaz, který požaduji.

A nepodsouvejte mi, že máme stejný argument. Pokud něco existuje, pak lze tuto existenci prokázat. To je velký rozdíl poproti mému tvrzení. Pokud tvrdíte, že něco existuje, pak tu existenci můžete prokázat. Pokud nemáte důkaz, nepište. 

Pane Rychtáři, děkuji Vám předem za odtajnění Vaší pravé indentity Smiling

Ondřej Tichota
t.č. opozoční zastupitel za TOP 09 a nezávislé

8.1.3.2 A LULU zastřelit....


A LULU zastřelit.... bléééé.... 

Kdekdo tu kdekoho  B E Z T R E S T N Ě uráží,obviňuje z krádeží,korupce,stará se o věci do kterých je mu kulový,ALE TO TU NIKOHO nepohoršuje, NIKOMU to NEVADÍ  a administrátora NIKDO  neupozorní...

Že tu nejsem populární chápu,píšu totiž co si myslím a nikomu nelezu do zadku,jako hromada zdejších pochlebovačů...

Obrázek uživatele raist

8.1.3.1 Lulu


Ano, ten prispevek byl pres. Diky za upozorneni.

8.1.2 vabank


ono je to totiž tak, že Mikeš byl u socanů odepsanej. To se potvrdilo v minulém roce, kdy při volbách do parlamentu nikde Mikeš nefiguroval. To bylo veliké překvepení, když mělnický hrdina ověnčený gloriolou povodňového vítězství nebyl na kandidátce ČSSD. Pak se provalilo, že ho socani prokoukli a u nich je odapsanej. On proto nemohl čekat až zase nebude na kandidátce a udělal tuhle trucakci. Teď jsou na řadě občané Mělníka aby ho prokoukli. 

8.1.1 Drby.


Je až s podivem jak životaschopné jsou některé "informace" nebo-li drby. K tomu musím uvést:

1. Žádná domluva s panem Mikešem o povolební spolupráci neexistuje ani o ní nebylo jednáno.

2. Pro nás bude potenciálním partnerem každé uskupení, které bude zastoupeno v zastupitelstvu. Podstatnou roli bude hrát především to, jak silnou pozici voliči jednotlivým uskupením přisoudí, nikoli to, kdo je v čele. Jediní s kým nebudeme jednat jsou komunisté.

8.1.1.1 Těch drbů je víc


Dobrý den,

jsme rádi, že se na rozdíl od pana Mikeše neschováváte a veřejně se vyjadřujete. Nicméně i my k tomu musíme něco uvést:

1. Mezi jednotlivými lídry už komunikace probíhá, propočítávají se různé možnosti a obrušují hrany. Tedy prosím netvrďte tak kategoricky, že o možné povolební spolupráci nebylo ani jednáno.

2. Všichni víme, jak Vás Mikeš s Neumanem v roce 2010 sprostě obešli. Proto chceme upozornit, že podstatnou roli bude hrát nejenom to, jakou pozici voliči jednotlivým uskupením přisoudí, ale také to, kdo je v čele. Už jste to sám jednou zažil - pro některé jste zřejmě až příliš výrazná osobnost.

3. A když si tak při tom pátečním deštivém odpoledni píšeme ty drby, tak se prosím vyjádřete ještě k jednomu "drbu", který jsme zachytili v souvislosti s Vaší osobou: Tedy, že po nástupu na radnici budou odejiti tito zaměstnanci, s jejchž prací jste nespokojen - Šuk, Kučera, Klučkovič, Skácel a Průcha.

Děkujeme

M. Hrubý, J. Valenta 

 

8.1.1.1.5    


 

 

8.1.1.1.4 Špatní pracovníci se bojí o místo..?


Překvapuje mě, jak se tu neustále omílá, zda existuje seznam pracovníků úřadu, zralých na výměnu. Někdo musí mít velký strach o korýtko.. Věřím, že ti, kdo pracují ve prospěch občanů Mělníka, se bát nemusí. Vy ostatní počítejte s výměnou nebo se polepšete Eye-wink.

8.1.1.1.3 Dobrý den, zcela věcně na


Dobrý den,

zcela věcně na základě toho, co čtenářům v rámci drbů podsouváte. Píšete: „…jsou oba pánové na spolupráci již domluveni.“ To není pravda, a proto kolega Schweigstill píše, že „domluva s panem Mikešem o povolební spolupráci neexistuje ani o ní nebylo jednáno“. S nikým se o koalici nebavíme, ačkoli občas mezi lídry a kandidáty probíhají v různé míře jednání o možných průnicích v programu, o rozdílech a prioritách, to je úplně normální, ale o koalicích – minimálně my – s nikým nejednáme a s nikým dohodnuti nejsme. A znovu připomenu, že o koalici se bavit nelze, dokud nejsou sečteny hlasy voličů.

Trochu jste význam toho vyjádření o lídrech posunul, ale rozvedu to. Následně nebude záležet jen na tom, kdo je v čele, ale na tom, kteří kandidáti se za která uskupení do zastupitelstva dostanou. Nevím, jak to funguje u jiných uskupení, ale u nás o takové spolupráci budeme stejně jako před čtyřmi lety diskutovat a musí na ní být konsensus (v koalici totiž následně s předmětnými subjekty nespolupracuje jen lídr, ale i ostatní zastupitelé).

A k těm personáliím... Spíše než drby jsou důležitá fakta. Kolegu Schweigstilla bych doplnil, je pravda, že nejsme spokojeni s některými aspekty chodu úřadu a máme pro něj s kolegy připravena některá vylepšení ve prospěch občanů města a jeho hospodaření. Ale protože kvalita chodu úřadu záleží na jeho vedení, tak po případné změně na pozici starosty a místostarosty nemusí nutně docházet ani k personálním změnám na pozicích vedoucích jednotlivých odborů. Vždy záleží na tom, jak odbory fungují v rámci dané koncepce a politiky vedení radnice. K pozici tajemníka: je žádoucí, aby k sobě starosta měl člověka, s nímž se mu bude dobře spolupracovat a který bude vést úřad způsobem, který starosta požaduje. Proto většinou dochází k personální změně na této pozici.

Ondřej Tichota
t.č. opoziční zastupitel za sdružení TOP 09 a nezávislých

8.1.1.1.2 Drby II.


ad 1) Trvám na tom, co jsem napsal - s p.Mikešem jsem o případné spolupráci nejednal (zatím).

ad 2) Více než těm dvěma jsem v roce 2010 vadil někomu, kdo stojí za nimi. Máte samozřejmě pravdu v tom, že ten kdo je v čele, bude výrazně povolební jednání ovlivňovat.

ad 3) Možná mám k práci některých  jmenovaný nějakou výhradu, ale to, co jste zachytili, je skutečně drb. Jednak je to téměř nerealizovatelné (viz příspěvek p.Klimeše) a jednak by to mohlo na nějakou dobu paralyzovat práci MÚ. A to není žádoucí.

8.1.1.1.2.1 strašíte


Pane Schweigstille, prosím Vás, kým to tu už 5 let strašíte?
Kdo tedy stojí za p. Mikešem a p. Neumannem? Kdo jsou Ti tajemní kmotři,
kteří ovládají naše malé město? Pokud něco víte, měl jste to řešit v
kontrolním výboru, nebo jít na policii, a ne tady otravovat náladu už po
mnoho let. Chci tu žít spokojeně a ne v nějakých chimérách, které na nás
stále chrlíte. Zkuste pro jednou vyhrát volby skvělými nápady a ne pomluvami
ostatních.

8.1.1.1.2.1.1 Mělničtí kmotři? Zkuste internet!


http://melnicek.cz/node/6181

http://www.isoutok.cz/inpage/melnicke-stopy-romana-janouska-a-jeho-obchodnich-partneru/

http://zpravy.ihned.cz/c1-60181740-lubos-pasek-a-petr-ullrich-dva-muzi-bez-kterych-by-janousek-nebyl-janouskem

Níže text z  odkazu http://www.tenis-melnik.cz/index.php?page=90000&lang=cz

"Dobrý den, Pan Luboš Pašek je dlouholetým sponzorem našeho klubu. Proč není uveden v Sekci Sponzoři nevím, ale myslím si, že to není žádné fatální pochybení. Náš klub má i jiné soukromé sponzory, kteří nemají potřebu být zařazeni do sekce Sponzoři. Nejsme politická strana a částky nejsou astronomické tak myslím, že není problém tyto sponzory nezveřejňovat. Dále bych uvítal, kdyby se každý účastník sekce Diskuze- připomínky pod svůj názor podepsal. Je to slušnost. Petr Sádlo"

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoby/lubos-pasek/


https://www.traditionrolex.com/7