https://www.traditionrolex.com/7

 Kde skutečně žije pan starosta Mikeš a vadí to někomu? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kde skutečně žije pan starosta Mikeš a vadí to někomu?

Dobrý den,

v předvolební diskusi na Mělníku stále více zesiluje téma "trvalého bydliště" současného starosty pana Mikeše. Podařilo se nám k tomuto tématu získat níže uvedené informace:  

Naše pátrání po skutečném bydlišti pana Mikeše začínáme na podzim roku 2004. Pan Mikeš kandiduje za ČSSD do senátu ve volebním obvodě č. 28 (Mělník) a ve své předvolební prezentaci zcela veřejně deklaruje, že se do tohoto volebního obvodu přistěhoval před 10 lety a že jeho bydliště je ve Všetatech, ulice Václavova 160 (http://www.brandysko.cz/data/File/telegraf/telegraf_1004.pdf). V těchto senátních volbách pan Mikeš neuspěl, nepostoupil ani do 2. kola. 

Soustředil tedy svou pozornost na komunální volby na Mělníku, na podzim roku 2006. ČSSD v těchto volbách vybojovala 3 mandáty a pan Mikeš získal nejvíce preferenčních hlasů v rámci strany. Po volbách však byla ČSSD odsunuta do opozice a pan Mikeš se svého mandátu vzdal, aby mohl dále zůstat na MÚ jako vedoucí odboru Životního prostředí a zemědělství. 

 Aby však mohl pan Mikeš kandidovat v rámci voleb do orgánů samosprávy na Mělníku, musel změnit své bydliště. Skutečně jej tedy "změnil", ovšem pouze papírově - nechal si zapsat trvalé bydliště na Mělník, do ulice Pod Vrchem čp. 2987 (http://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoby/ctirad-mikes/). Tím splnil nutnou podmínku pro kandidaturu do zastupitelstva města Mělník, ale ve skutečnosti dál žije se svou dlouholetou životní partnerkou paní Šimerdovou ve Všetatech, v ulici Václavova 160. 

 V období 2006-2010 tato skutečnost na chod města nemá žádný vliv, pan Mikeš je jedním z vedoucích odborů na MÚ a jeho skutečné trvalé bydliště je čistě jeho soukromou věcí. Toto se však mění po komunálních volbách v roce 2010. ČSSD je druhou nejsilnější stranou, pan Mikeš získává z kandidátů ČSSD nejvíce preferenčních hlasů a po povolebním jednání se také stává starostou města Mělník.

 A zde nastává ten zásadní a dle našeho názoru jednoznačný problém. Královské věnné město Mělník, město s tisíciletou bohatou historií a slavnou vinařskou tradicí má na svém čele starostu, který v našem městě nežije a pouze sem "dojíždí za prací". Tím pan Mikeš z pozice přespolního starosty ztrácí to nejdůležitější - každodenní osobní kontakt s městem, jeho občany a jejich potřebami. Je totiž dle našeho názoru zásadní rozdíl v tom, pokud tu starosta s námi žije, nebo pokud za námi starosta od pondělí do pátku dojíždí. Je tím také pošlapáno základní právo obyvatel našeho města na samosprávu své obce, neboť ji díky zfalšovanému údaji vykonává "cizinec".

Na základě výše uvedených informací jsme požádali pana Mikeše (Mé Město) o vyjádření k této situaci. Odpověď jsme bohužel neobdrželi.

Dále jsme k výše uvedeným informacím požádali lídry kandidátek o vyjádření, zda jim vadí to, že pan Mikeš žije trvale ve Všetatech a do Mělníku pouze dojíždí a zda tato skutečnost bude mít nějaký vliv na jejich ochotu povolební spolupráce s ním a jeho hnutím.

Petr Volf (Mělničné): Především byste měli se zjištěnými informacemi konfrontovat spíše p. starostu, než jeho volební konkurenty. Bylo by to určitě zajímavější. Nemám k tomu příliš co říci, nevím víc, než z vámi zmiňovaných diskusí. Nicméně, pokud někdo řeší své partnerské vztahy nebo nezáviděníhodnou rodinnou situaci nebo jiný problém případným (od)dojížděním, je to čistě jeho soukromá věc, kterou mi nepřísluší komentovat. Pokud ale mohu soudit z posledního volebního období, získal jsem dojem, že je p. Mikeš v každodenním kontaktu s občany daleko více, než kterýkoliv z jeho předchůdců nebo halasných patriotů. Chápu, že trvalé bydliště p. Mikeše je jistě čtenářsky atraktivním námětem, ale pro povolební jednání vidím zásadnější témata, než ověřovat soukromí kandidátů.

Jiří Deliš (ANO): Jsem jen jeden z obyvatelů Mělníka. Nevěřím, že by si většina voličů přála mít dojíždějícího starostu. Není to obvyklé, že starosta trvale žije mimo město, ale musím respektovat vůli voličů. Tuto abnormalitu nechápou ani zástupci jiných měst, se kterými jednám. Já osobně takovému kandidátu hlas nikdy nedám a ani jsem nedal. Jde o můj osobní názor, který platí obecně, ať se kandidát nebo starosta jmenuje jakkoliv. Žiju na Mělníku přes 60 let a je mi líto, že poslední tři volební období máme starosty, kteří zde trvale nežili. Myslím si, že mezi 20 000 obyvateli je plno schopných lidí, kteří by byli dobrými starosty. Je načase toto změnit a mít starostu, který večer usíná a ráno se probouzí na Mělníku. Mně a celé mělnické ANO především zajímá, jak vypadá naše město dnes a jak může vypadat v budoucnu. Otázku bydliště starosty necháváme na voličích.

Povolební vyjednávání se týká volebních stran, není to otázka jednotlivců. Toto mají opět v rukách voliči. Pokud v dostatečném množství obyvatelé zvolí kandidátku ANO číslo 9, tak můžeme slíbit, že zlepšíme podmínky života v celém městě a rádi budeme spolupracovat s každým, kdo to chce dělat stejně.

Milan Schweigstill (TOP 09): svojí odpověď bych rozdělil na 2 části:

  1. je obecného rázu:  Institut „trvalého bydliště“ je nesmyslný přežitek byrokratických systémů, jehož cílem je evidovat, šmírovat a kontrolovat lidi. Nechápu, proč svobodný občan by musel mít vůbec nějaké „trvalé“ bydliště. Zákonitě pak dochází k tomu, že v tomto státě je obrovské množství lidí, kteří na svých „trvalých“ adresách nebydlí, často dokonce nemohou bydlet (viz např. manželé po rozvodu, nebo někdo užívá byt , jehož majitel nedá souhlas k trv.pobytu) .
  2. k funkci starosty:  Starosta (obecně) by měl být člověk, který město zná, žije v něm, naslouchá mu (respektive jeho obyvatelům) dnem i nocí. Měl by se v městě reálně vyskytovat. Kam chodí pan Mikeš spát, opravdu netuším. A protože ho nebudu volit, tak mě to ani moc netrápí. Otázka, kterou jste položili, není otázkou na politické konkurenty pana Mikeše, ale pro jeho voliče. Ti si to musí vyhodnotit ve svých úvahách

Petr Kowanda (ČSSD): Pokud jsou skutečnosti, které uvádíte pravdivé, pak jako mělničák pokládám za velmi smutné, že obyvatelé našeho dvacetitisícového města dali své hlasy lidem, kteří na Mělníku žijí pár let, a někteří z nich zde dokonce, jak uvádíte v případě pana starosty, nebydlí a využívají sice zákonnou, ale ne příliš poctivou možnost, jak za naše město kandidovat.

Domnívám se, že mezi sebou máme dost kvalitních, čestných a slušných lidí, kteří by naše město důstojně zastupovali a reprezentovali. Lidí, které známe od dětství, známe jejich rodinné zázemí, jejich práci pro město a pro jeho občany. Lidí, kteří zde s námi žijí, znají naše přání a sdílí je s námi, neboť je Mělník jejich domovem.

Pokud se týká povolební spolupráce, pokládám tuto otázku za předčasnou, nicméně mám jasnou představu, jak by příští koalice měla vypadat. Především by v ní měli být mělničáci, kterým jde o město, a ne o vlastní prospěch. Já sám nemusím být starostou našeho města za každou cenu, nekandiduji proto, že bych měl málo práce, peněz nebo touhu po moci. Kandiduji proto, že již dlouho sleduji práci vedení města a jeho zastupitelů, ať už koaličních nebo opozičních, a s tím co vidím jsem často hluboce nespokojen.

Rudolf Fidler (KSČM): Co se týká otázky  trvalého bydliště pana MVDr.Ctirada Mikeše, tak dle mého názoru se jedná o nešťastnou  záležitost a trošku uměle vytvořenou kauzu zn.objevit objevené i když nerozšířené. Na jedné straně přihlášením k trv. pobytu na Mělníku došlo sice ke splnění zákonné podmínky, přičemž ve skutečnosti nadále bydlí pan Mikeš stále ve Všetatech a na Mělník pouze dojíždí. Na straně druhé, je nutno konstatovat, že  došlo skutečně  k jistému oklamání občanů, tedy voličů.  Někdo to tak může právem cítit a již jsem se s tímto názorem  setkal, ale mluvil jsem i s občany, kterým toto nevadí a spíše hledí na vykonanou práci, odbornost a přínos pro město. Nejsem zde soudce, abych řekl tak či onak, ale bylo by vhodné, kdyby pan Mikeš jasně tuto informaci o své osobě  veřejnosti podal a občané se pak i na základě této skutečnosti ve volbách svobodně rozhodnou. Co se týká ochoty mé osoby  jako lídra za KSČM  a  případné  možné povolební spolupráce (pokud budu zvolen)  s panem Mikešem  a jeho hnutím, nepřikládám této záležitosti ohledně skutečného trvalého bydliště zas tak zásadní význam i když takové jednání samozřejmě neschvaluji. Hledím spíše na  možný průnik volebních  programů a cílů, které pomůžou městu v jeho dalším potřebném rozvoji a občanům vést příjemný  a kvalitní život v našem městě. 

K těmto komentářům jednotlivých lídrů ještě uvádíme, že jsme o komentář také požádali pana Hanuše (ODS) a pana Koudelku (Radnice 2014). Ani jeden z těchto pánů na náš dotaz nereagoval.

Také jsme o vyjádření požádali pana Krause (Mé Město), který spolu s panem Mikešem kandiduje. Zde je jeho reakce:

Zaznamenal jsem, že se ve veřejném prostoru diskutuje téma „trvalého bydliště“ pana starosty MVDr. Ctirada Mikeše. Pan MVDr. Ctirad Mikeš  dlouhou dobu působil jako vedoucí odboru ŽP při MÚ Mělník,  již z podstaty této pozice vyplývá detailní obeznámení s městem a jeho zakotvení v krajině a proměny a důsledky vývoje města a jeho částí. Poté, co stal po komunálních volbách starostou města, se kontakt s občany a problematika řízení města stali náplní jeho práce a jistě se ještě navýšila i znalost potřeb města a jeho občanů. Pan starosta tráví značnou část dne mezi lidmi a osobní kontakt a vhled je pro něj vždy prioritou a problémy a řízení města neodkládá ani „po práci“. Nejdůležitější je samozřejmě dodržování platné legislativy, v tomto případě to znamená, že pan starosta splňuje obě podmínky, aby mohl být volen, tzv. pasivní volební právo. Viz. níže přesná citace zákona:

Právo být volen

(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.

Podle mne pan Mikeš naplňuje předpoklad být dobrým starostou i nadále po stránce formální i lidské.A skutečně si nemyslím, že do konstruktivní předvolební debaty patří citově zabarvené formulace, že všichni víme, kde a s kým starosta žije. Já to například nevím a pana starostu vnímám jako ostatní členy zastupitelstva, u kterých také nezkoumám, kde žijí, spí a jí a s kým. Pro mne je nejdůležitějším kritériem, zda v rámci platných zákonů, dotyčný jedná v nejlepším zájmu města a jeho obyvatel.

Z výše uvedených komentářů jednotlivých lídrů si každý občan našeho města může udělat celkem jasný obrázek. Pan Mikeš na náš dotaz nereagoval a zřejmě tedy očekává, že celá kauza do voleb vyšumí. Rozhodnutí je pouze na voličích, oni rozhodnou.

A perlička na konec: V neděli 7.9.2014 jsme se v odpoledních hodinách osobně vypravili ověřit přítomnost pana Mikeše na místě jeho trvalého bydliště, do ulice Pod Vrchem 2987. Přišli jsme ke vchodu domu a k našemu překvapení ani na jednom ze 17 zvonků není uvedeno jméno pana Mikeše. Takže jsme asi bláhoví, když předpokládáme, že starosta téměř dvacetitisícového města má v místě svého bydliště na zvonku jméno, tak jako každý z nás…

M. Hrubý, J. Valenta 

Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Alexander Klimeš

8.1.1.1.1 Nechci odpovídat za jiné


Nechci odpovídat za jiné, ale před vznesením dotazu ad 3 by si tazatel měl vyjasnit kompetence:

§ 102

 (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

 (2) Radě obce je vyhrazeno
 a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s  výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 d) vydávat nařízení obce,
 e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
 h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada  obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,
 n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

...

§ 103

 (1) Starosta zastupuje obec navenek.

 (2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

 (3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

 

 

7 nechce odpovědět???


Jednička za TOP09 neodpověděl na možnou koaliční spolupráci s Mikešem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Všimli jste si toho, co vím uvažuje o spolupráci,akorát to teď nechce říci, inu šibal jeden.

Obrázek uživatele malý princ

6 Vyjádření pana starosty


Uznávám, že pro mnohé může být bydliště pna starosty zcela malichernou záležitostí, ale už jen ten samotný fakt, že se pan starosta zdráhá k této věci vyjádřit, vzbuzuje dojem, že ani on sám nemá příliš čisté svědomí. Bude-li chtít pan starosta dostát své pověsti otevřeného a čestného muže, tak nebude strkat hlavu do písku a nebude pro něj pro problém vysvětlit voličům svůj postoj k trvalému bydlišti.

5 Neřešte tu blbosti s


Neřešte tu blbosti s bydlením,řešte co pro Mělník udělal a jak dobře či nikoliv...

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

4 bydliště je zástupný problém


Ono čistě teoreticky by se pan Mikeš mohl nechal ze současného trvalého bydliště úředně "vystěhovat", a pak by měl trvalé bydliště jako spousta jiných na Náměstí Míru 1 (tedy v místě radnice). A ani tam nebude mít zvonek.

Taky by mně zajímalo, zda by patrioti mohli říct, kolik let musí člověk na Mělníku bydlet (s trvalým pobytem, nebo bez něho), aby mohl sám sebe označit za Mělničáka (s velkým M, prosím). Jsem tu jenom 18 let, stačí to?

Připadne mi to hodně nesmyslné předvolební téma. Proč radši před komunálníma volbama neprobíráme průtah/obchvat, parkovací místa, sjízdnost ulic, finanční situaci města, psí útulek, podporu města sportu a kultuře, počet tříd v základních školách, dětská hřiště a podobná komunální témata?

4.2 Trvalý pobyt


Trvalý pobyt je možná zástupný problém, ale lepší by asi bylo, aby každý kdo usiluje o "vedení města", by měl mít v uvedeném městě "bydliště" - http://iuridictum.pecina.cz/w/Bydli%C5%A1t%C4%9B. I když asi nejlepší je, když má každý kandidát do zastupitelstva v uvedeném městě trvalý pobyt i bydliště. Může tak například v noci a hlavně přes víkend poslouchat zvukové projevy alkoholem znavených osob, nebo přes léto celkem časté odpalování rachejtlí.

4.1 Není to zástupný problém,


vyjadřuje to vztah k zákonům této země

3 zavřít na doživotí


a bez možnosti propuštění........a teď vážně, přijde mi trapné řešit takovéto věci a zdá se mi, že někdo nemůže skousnout, že Mikeš tady na Mělníku dostal hodně preferenčních hlasů a tak se snaží ho poškodit před volbami za každou cenu....ale to musíte vytáhnout větší kalibr, páni mistři, tohle je málo

2 Je to skandál


Máte pravdu, je to neslýchané. Někdo ze Všetat nemůže dobře vést město Mělník.

To je jako kdyby prezidentem USA byl černoch z Havaje s otcem z Keni.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

2.1 Marku,ale taky ten


Marku,

ale taky ten prezident, co jste jej jmenoval, doopravdy stojí za vyližkapsu. O příčinách by bylo možno obsáhle debatovat, zda by ta debata byla vždy politicky korektní, nevím......

AK.

 

P.S.: Institut trvalého bydliště je postbolševické zlo. Institut faktického bydliště je téma pouze a výlučně pro voliče toho či onoho kandidáta.

Osobně si myslím, že celé to ustanovení v zákoně je na houby. Dva důvody:

- ustanovení, jejichž smysl je pochybný a proto se obchází, jsou k ničemu

- pokud v obci Horní Prdelovice nad Septikem bude 20 kandidátů s trvalým bydlištěm tamtéž, vyznačujících se inteligencí kontejneru naplněného sáňkami, a jeden relativně bystrý kandidát, co fakticky bydlí vedle v Kokotíně, koho si asi tak budu chtít vybrat jako volič z Prdelovic.....

Pro mne za mne ať nám tady dělá starostu třeba vedoucí odboru výstavby jurt z Ulanbátaru, když bude mluvit česky, a když bude lepší, než elita té naší přeceńované aglomerace.

P.P.S.: Jinak moje preference jdou spíše doprava, ale to se tady asi ví ....

2.1.1 Malichernov


Celé je to jen bouře ve sklenici vody. Rozhodující je, jestli reprezentuje / vede dobře nebo ne. Je na tom pěkně vidět naše malost, když řešíme zvonky. Příště budete řešit, jak se pan starosta oblíká a požadovat jeho odstoupení z toho důvodu.

1 Odpověď ČSSD


Tak mě pobavila odpověď od pana Kowandy ČSSD uvedl:

Pokud jsou skutečnosti, které uvádíte pravdivé, pak jako mělničák pokládám za velmi smutné, že obyvatelé našeho dvacetitisícového města dali své hlasy lidem, kteří na Mělníku žijí pár let, a někteří z nich zde dokonce, jak uvádíte v případě pana starosty, nebydlí a využívají sice zákonnou, ale ne příliš poctivou možnost, jak za naše město kandidovat.

 

No nezlobte se na mě,ale to si snad dělá srandu né, nebo z nás dělá ČSSD blbce. KSČM tuto informaci má a ČSSD né ?????Vždyť Mikeš byl jejich předseda a to, že zde nebydlí, moc dobře musel vědět. Koukám, jak se dá rychle ztratit paměť. ODS A Radnice jedno jsou, takže se nedivím, že neodpověděli, kašlou na nás. A co KDÚ,Zelení a Soukromníci???. Jinak já osobně´, bych to zveřejnil v Radnici a potom to záleží na lidech.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

1.1 Občas bývám Radnice XXXX,


Občas bývám Radnice XXXX, před tím ODA.

Letos tedy ne, protože mou letošní milenkou jsou loňské povodně a Nový občanský zákoník.

ODS jsem nikdy nebyl.


https://www.traditionrolex.com/7