Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

D o p r a v a - užitečné odkazy

Když se řekne doprava, vybaví se nám cestování, silniční provoz a v současné době hlavně bodový systém.

Snadno zapamatovatelný název stránek usnadňujících naše cestování veřejnými dopravními prostředky jsou bezesporu stránky celostátního informačního systému o jízdních řádech: www.jizdnirady.cz, kde je možno získat informace o dopravním spojení autobusovém, vlakovém a dokonce i leteckém. Stačí jen zadat místa odkud a kam a hned se dozvíme čas odjezdu a příjezdu, místa kudy budeme projíždět, dopravce, který nás bude přepravovat, číslo linky a spoje a dokonce i částku jakou zaplatíme za jízdenku. Zároveň je možno si vytisknout jakýkoliv jízdní řád a to na odkazu JŘ v PDF, který je umístěn na spodní liště těchto stránek, kde stačí zadat jen číslo linky.

Pro usnadnění cestování vlastním vozidlem nám jistě pomohou informace na stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz, a to po odkliknutí odkazu „Doprava“ a dále pak odkazů v pravé části, kde se dozvíme o dopravních omezeních na silnicích - „Dálnice a rychlostní silnice“, „Sjízdnost“, „Uzavírky“, „Průjezdnost hraničních přechodů“. Jako užitečnou pomůcku při nákupu vozidla můžeme na těchto stránkách využít rubriku „Odcizená vozidla“, kde po zadání registrační značky nebo čísla VIN (výrobní číslo motoru) zjistíme, zda vozidlo je hlášeno jako odcizené.

Informace o bodovém systému, o přestupcích proti bezpečnosti silničního provozu a sankcích za ně získáme na stránkách www.novapravidla.cz. Najdeme tam i informace o řidičských průkazech a jejich výměnách a můžeme si vyzkoušet znalost pravidel silničního provozu na zkušebním testu.

Renata Michňová

zástupce vedoucího odboru dopravy MÚ MělníkMěsto - z radnice