Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Ukradený poklop se našel díky všímavosti občanů

Dne 6.8.2007  ve  13:10  hod.  bylo  na  linku  156  oznámeno,  že nyní došlo k  odcizení  

poklopu  kanálu v  ul. Komenského  u čp.  994. Poklop  měl být  odcizen posádkou osobního motorového  vozidla, které z místa  ihned   odjelo. Hlídka na místě zjistila, že šlo o  vozidlo   Peugeot 306, červené barvy,  ve vozidle byli  dva mladíci. O chvíli později bylo strážníkům sděleno, že  odcizený poklop  se nachází  ve Sběrných  surovinách v  Mělníku .Tento poklop do sběrných  surovin přivezli 2 mladíci. Strážníci zjistili od vedoucího provozovny, kdo sem

poklop přivezl. Protože hlídka MP pojala  podezření, že  se jedná  o trestný  čin krádeže, byla na  místo přivolána PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.    

           

Nesnesitelný zápach obtěžuje občany Mělníka

Dne 6.8.2007 v 15:00 na  linku 156  oznámila mělnická občanka že v okolí místa bydliště mají velký zápach  z   výroby   ve  firmě  P.O.Sklolamináty,  výroba  bazénů.  Hlídka  na  

místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě, v uvedených  místech  byl  silný štiplavý  zápach. Vzhledem k tomu, že zápach z výše  uvedené  firmy  se šíří často, hlídka MP celou věc předala na Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník.   

 

Z velkého hada se vyklubala užovka

Dne 6.8.2007 v 16:25 se na linku 156 obrátila  o pomoc  mělnická občanka, protože na zahradě u domu má velkého hada, který požírá žábu. Vzhledem k tomu, že neví, co má dělat a neví, o jaký druh hada se jedná, žádá o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že jde o  užovku. Tato  byla vyplašena pohybem osob na místě a utekla. 

 

Kvůli rozbité skleničce fyzická potyčka

Dne 7.8.2007 ve 2:20 oznámila obsluha nonstop baru Admirál na  nám.Palackého  

neshody   s hostem kvůli rozbité sklenici. Výše jmenovaná hlídce MP označila mladého  

muže v  bílém tričku viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných  látek,  kterého hlídka opakovaně vyzvala k opuštění provozovny(4x). Vzhledem k tomu, že  jmenovaný na výzvu hlídky nereagoval použila hlídka hmaty  a   chvaty sebeobrany  k vyvedení  označeného hosta.  V  průběhu  vyvádění   došlo  k  verbální a  následně  fyzické  potyčce  mezi  hlídkou  a  otcem jmenovaného a  několika dalšími hosty. Vzhledem k  tomu, že  obsluha  nevyžadovala  finanční úhradu a jmenovaným nevznikla viditelná fyzická újma, ani nepožadovali  přivolání  RZS, hlídka  MP  výše  jmenované  z  provozovny  vykázala  a  

setrvala  na místě  a skupinku  následně pozorovala do opuštění  místa  vozidlem taxi služby v 03:16 hodin.               

Pokus o vloupání nevyšel

Dne 8.8.2007 v 03:15 hodin operační MP Mělník, za použití kamerového systému         

zjistila    za   benzínovým    čerpadlem   Shell   v   ul.Mladoboleslavská  zaparkovaná  3  osobní  vozidla.  Z  prostředního vozidla  vystoupil  muž, který se snažil za použití nějakého předmětu   vypáčit zámek u  vozidla stojícího na  levé straně . Současně  viděla   

neznámou ženu,  která přicházela  k popisovanému muži ze směru prodejny patřící k benzínové pumpě a postavila se do prostoru zadních dveří vozidla. Strážníci vyjeli na místo a když přistoupil jeden ze strážníků k vozu, neznámý  muž s ženou urychleně nastoupili

do  vozu a  na zpětný  rychlostní stupeň riskantním způsobem  vycouval  přes  obrubníky, chodník a travnatou plochu až do prostoru  křižovatky ul.Kokořínska, Mladoboleslavská a Bezručova, kde ohrozil  kolem  projíždějící osobní vozidlo  a začal ujíždět se zhaslými světly po   ul.Bezručova ve směru k ul.Českolipská, kde se hlídce vozidlo ztratilo z dohledu. Celá věc byla cestou operační MP předána na linku 158, kdy  v 03:30  hodin si  hlídka OO  PČR celou  věc na  místě převzala. 

František Prachař, zástupce ředitele Městské policie Mělník


Město - z radnice