Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Bowling Ludmila 2017

Městská policie Mělník informuje

Ukradený poklop se našel díky všímavosti občanů

Dne 6.8.2007  ve  13:10  hod.  bylo  na  linku  156  oznámeno,  že nyní došlo k  odcizení  

poklopu  kanálu v  ul. Komenského  u čp.  994. Poklop  měl být  odcizen posádkou osobního motorového  vozidla, které z místa  ihned   odjelo. Hlídka na místě zjistila, že šlo o  vozidlo   Peugeot 306, červené barvy,  ve vozidle byli  dva mladíci. O chvíli později bylo strážníkům sděleno, že  odcizený poklop  se nachází  ve Sběrných  surovinách v  Mělníku .Tento poklop do sběrných  surovin přivezli 2 mladíci. Strážníci zjistili od vedoucího provozovny, kdo sem

poklop přivezl. Protože hlídka MP pojala  podezření, že  se jedná  o trestný  čin krádeže, byla na  místo přivolána PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.    

           

Nesnesitelný zápach obtěžuje občany Mělníka

Dne 6.8.2007 v 15:00 na  linku 156  oznámila mělnická občanka že v okolí místa bydliště mají velký zápach  z   výroby   ve  firmě  P.O.Sklolamináty,  výroba  bazénů.  Hlídka  na  

místě zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě, v uvedených  místech  byl  silný štiplavý  zápach. Vzhledem k tomu, že zápach z výše  uvedené  firmy  se šíří často, hlídka MP celou věc předala na Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník.   

 

Z velkého hada se vyklubala užovka

Dne 6.8.2007 v 16:25 se na linku 156 obrátila  o pomoc  mělnická občanka, protože na zahradě u domu má velkého hada, který požírá žábu. Vzhledem k tomu, že neví, co má dělat a neví, o jaký druh hada se jedná, žádá o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že jde o  užovku. Tato  byla vyplašena pohybem osob na místě a utekla. 

 

Kvůli rozbité skleničce fyzická potyčka

Dne 7.8.2007 ve 2:20 oznámila obsluha nonstop baru Admirál na  nám.Palackého  

neshody   s hostem kvůli rozbité sklenici. Výše jmenovaná hlídce MP označila mladého  

muže v  bílém tričku viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných  látek,  kterého hlídka opakovaně vyzvala k opuštění provozovny(4x). Vzhledem k tomu, že  jmenovaný na výzvu hlídky nereagoval použila hlídka hmaty  a   chvaty sebeobrany  k vyvedení  označeného hosta.  V  průběhu  vyvádění   došlo  k  verbální a  následně  fyzické  potyčce  mezi  hlídkou  a  otcem jmenovaného a  několika dalšími hosty. Vzhledem k  tomu, že  obsluha  nevyžadovala  finanční úhradu a jmenovaným nevznikla viditelná fyzická újma, ani nepožadovali  přivolání  RZS, hlídka  MP  výše  jmenované  z  provozovny  vykázala  a  

setrvala  na místě  a skupinku  následně pozorovala do opuštění  místa  vozidlem taxi služby v 03:16 hodin.               

Pokus o vloupání nevyšel

Dne 8.8.2007 v 03:15 hodin operační MP Mělník, za použití kamerového systému         

zjistila    za   benzínovým    čerpadlem   Shell   v   ul.Mladoboleslavská  zaparkovaná  3  osobní  vozidla.  Z  prostředního vozidla  vystoupil  muž, který se snažil za použití nějakého předmětu   vypáčit zámek u  vozidla stojícího na  levé straně . Současně  viděla   

neznámou ženu,  která přicházela  k popisovanému muži ze směru prodejny patřící k benzínové pumpě a postavila se do prostoru zadních dveří vozidla. Strážníci vyjeli na místo a když přistoupil jeden ze strážníků k vozu, neznámý  muž s ženou urychleně nastoupili

do  vozu a  na zpětný  rychlostní stupeň riskantním způsobem  vycouval  přes  obrubníky, chodník a travnatou plochu až do prostoru  křižovatky ul.Kokořínska, Mladoboleslavská a Bezručova, kde ohrozil  kolem  projíždějící osobní vozidlo  a začal ujíždět se zhaslými světly po   ul.Bezručova ve směru k ul.Českolipská, kde se hlídce vozidlo ztratilo z dohledu. Celá věc byla cestou operační MP předána na linku 158, kdy  v 03:30  hodin si  hlídka OO  PČR celou  věc na  místě převzala. 

František Prachař, zástupce ředitele Městské policie Mělník


Město - z radnice