Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Komunitní plán sociálních služeb Mělník je hotov a bude v září předložen zastupitelstvu města

Komunitní plán sociálních služeb Mělník je hotov a bude v září předložen zastupitelstvu města.

Příprava komunitního plánu našeho města probíhala od roku 2003.

V loňském roce město obdrželo dotaci z GS SROP Středočeského kraje na vytvoření vlastního dokumentu včetně souvisejících  prací. Byla vytvořena  sociodemografickýá analýza města, proběhly výzkumy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb a vznikl vlastní Komunitní plán sociálních služeb Mělník. Tento dokument byl v červnu připomínkován veřejností a o prázdninách byly vypracovány expertní posudky na možnosti dotačního financování aktivit, které by se měly realizovat.

Takto vytvořený Komunitní plán sociálních služeb Mělník bude ke schválení předložen zastupitelstvu města na zasedání dne 11.9.2007.

Město Mělník se tak zařadí do skupiny měst, které mají tento potřebný rozvojový dokument zpracovaný.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník


Město - z radnice