Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace z MÚ Mělník

Město přispěje na Mělnický košt

RM schválila finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč na režijní úhradu montáže stánků a stanu občanskému sdružení Mělnický košt na druhý ročník akce Svatovavřinecké slavnosti mělnických vín a gastronomie, která se bude konat 11.8.2007.

Dvě MŠ na Mělníku zvýšily počet míst pro děti ( celkem o 8 míst)

RM Mělníka odsouhlasila udělení výjimek z počtu dětí v MŠ Pod Vrchem ve čtyřech třídách o 1 dítě na třídu, což je celkem o 4 děti, a v MŠ V Zátiší ve dvou třídách o 2 děti na třídu. V souladu s vyhláškou MŠMT o předškolním vzdělávání jsou třídy v MŠ naplňovány do maximálního počtu 24 dětí. V případě, že je velký zájem o MŠ, může zřizovatel udělit tzv. výjimku z počtu dětí, a to plus až 4 děti na jednu třídu. V tom případě může ředitelka zapsat do jedné třídy až 28 dětí.  Po udělení výjimky nesmí být překročena celková kapacita MŠ schválena Krajským úřadem Středočeského kraje.

Pro školní rok 2007/2008 zažádaly o udělení výjimky z počtu dětí na třídu dvě mateřské školy - Pod Vrchem a V Zátiší. MŠ Pod Vrchem žádala o udělení výjimky ve čtyřech třídách o 1 dítě na třídu, což je celkem o 4 děti (z 24 na 25 dětí). Vyšší počet není možný,jinak by byla překročena celková kapacita 120 dětí.MŠ V Zátiší žádala o udělení výjimky ve dvou třídách o 2 děti na třídu (z 24 na 26 dětí).Vyšší počet není možný, jinak by byla překročena celková kapacita 100 dětí.

Centrum pro postižené dostane příspěvek

RM Mělníka schválila poskytnutí příspěvku ze Sociálního programu města Mělníka Centru pro zdravotně postižené ve výši 15 000,- Kč.Město - z radnice