Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vinobraní 2007 (výzva pro zaměstnavatele)

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE A PROVOZOVATELE PODNIKŮ V PLACENÉ ZÓNĚ MĚSTA V DOBĚ KONÁNÍ MĚLNICKÉHO VINOBRANÍ 2007

Upozorňujeme všechny zaměstnavatele, kteří budou v době konání slavnosti Mělnické vinobraní 2007 (21. – 23. září 2007) v placené zóně města provozovat svou činnost, na změnu vstupu jejich zaměstnanců do této zóny.

Na základě rozhodnutí komise vinobraní a Rady města Mělníka ze dne 30. 7. 2007 se mění způsob prokazování lidí u výběrčí služby, kteří v době Mělnického vinobraní 2007 pracují v placené zóně města.

Zaměstnavatel předloží nejpozději do 10. září 2007 u Bc. Z. Hokešové, DiS. na Odboru školství a kultury MÚ Mělník jmenný seznam zaměstnanců včetně čísla občanského průkazu, kteří budou pracovat v době vinobraní v placené zóně města. Na základě tohoto seznamu obdrží zaměstnavatel pro své zaměstnance povolenky k volnému vstupu. Tímto označením společně s občanským průkazem se budou zaměstnanci prokazovat výběrčí službě při vstupu do placené zóny, přičemž lidé bez označení nebudou dále vpuštěni.

Povolenky budou vydávány odborem školství a kultury po předložení seznamu, konkrétně v termínu od 13. do 20. září 2007.Město - z radnice