Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Ceny nájemného se zvyšují

Ceny nájemného se zvyšují

RM Mělníka vzala na svém jednání dne 23.7.2007 na vědomí úpravu nájemného/m2/měsíc u bytů v majetku Města Mělníka s regulovaným nájemným od 1. 1. 2008.

Nová výše nájemného byla vypočtena dle rozhodnutí RM ze dne 24. 7. 2006 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a na základě Sdělení MMR č. 151/2007:

Součas.cena reg. nájemného do 31. 12. 2007 Nová výše nájemného od 1. 1. 2008

Byty standardní kvality

23,79 Kč/m2/měsíc (dříve označované jako byt I.kat.v centru města) 31,11 Kč/m2/měsíc

22,14 Kč/m2/měsíc (dříve označované jako byt I.kat.) 29,64 Kč/m2/měsíc

19,18 Kč/m2/měsíc (dříve označované jako byt II.kat.v centru města) 26,94 Kč/m2/měsíc

17,86 Kč/m2/měsíc dříve označované jako byt II.kat.) 25,70 Kč/m2/měsíc

Byty se sníženou kvalitou

14,39 Kč/m2/měsíc (dříve označované jako byt III.kat.) 21,48 Kč/m2/měsíc
11,21 Kč/m2/měsíc (dříve označované jako byt IV.kat.) 18,18 Kč/m2/měsícMěsto - z radnice