Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírka ul. Kokořínská – železniční přejezd

Od 21.10.2014 od 07.00 hodin do 23.10.2014  do 18.00 hodin bude zcela uzavřen železniční přejezd v ulici Kokořínská pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při jeho opravě. Objízdná trasa pro autobusovou dopravu se stanovuje ve směru na obec Střemy ze sil.č. I/9 ( ul.  Kokořínská )  vpravo do ulice Blatecká, dále do ul. Šafaříkova  na sil. č. II/273  (ul. Kokořínská)  obousměrně. Objízdná trasa pro nákladní dopravu se stanovuje po sil č. I/9 v k.ú. Mělník, dále po sil. č.  I/16  na obec Mělnické Vtelno přes obec Byšice, dále po sil. č. II/274  na obec Chorušice a dále  na sil. č. II/273 do obce Střemy obousměrně.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčíMěsto - z radnice