Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Památka zesnulých

   Městská policie tak jako každý rok provádí opatření k zajištění veřejného pořádku na městských veřejných hřbitovech v souvislosti s důstojným průběhem uctění Památky zesnulých. Strážníci městské policie již deset dní před vlastními „dušičkami“ kontrolují a monitorují hřbitovy ve městě, aby byl zajištěn jejich bezproblémový průběh. 

   Služba městské policie bude posílena na víkend 1. a 2. listopadu, kdy na největším městském hřbitově v ul. Pražská budou v denních hodinách na veřejný pořádek dohlížet nepřetržitě dva strážníci. Další hřbitovy budou opakovaně kontrolovány druhou hlídkou. Strážníci se zaměří i na blízké okolí hřbitovů, hlavně na kontrolu parkujících vozidel jako prevenci proti vloupání nebo jejich poškození. Pod dohledem budou hřbitovy i v nočních hodinách.

   V případě potřeby mohou občané oznámit své poznatky či podněty nepřetržitě na služebnu městské policie: Městská policie Mělník, Husova 32, tel. 315 635 129, tísňové volání 156, e-mail: [email protected].    

   V souvislosti s uctěním Památky zesnulých bude upraveno otevření hřbitova v ul. Pražská takto – od 28.10. do 1.11. od 8:00 do 19:00 hodin a 2.11. od 8:00 do 20:30 hodin.

Ladislav Hošmánek
ředitel Městské policie Mělník

 Město - z radnice