Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Koaliční smlouva 2014–2018

mezi subjekty Mé město, Mělničané a TOP 09 s podporou nezávislých

Zástupci uvedených subjektů se domluvili, že hodlají společně prosazovat níže uvedené programové body.

DOPRAVA

 • Podpořit koncepční řešení při stavbě plánovaného průtahu a pokračovat v úsilí o výstavbu obchvatu.
 • Provádět rekonstrukce komunikací a chodníků podle zveřejněného dlouhodobého plánu.
 • Propojit veškerou hromadnou dopravu mělnického regionu s Pražskou integrovanou dopravou a zajistit tím levnější a dobře navazující spoje.
 • Hledat řešení dopravy v klidu ( parkování).
 • Vytvořit bezpečné zóny se zklidněnou dopravou a bezpečnostními prvky.  Vyznačit cyklotrasy a cyklopruhy ve městě, město vybavit cyklostojany.
 • Investovat finanční prostředky získané za parkovací poplatky a z měření rychlosti zpět do bezpečnosti provozu a dopravní infrastruktury ve městě.

MĚSTSKÉ ČÁSTI

 • Provést revitalizaci centra městské části Vehlovice a jejího okolí.
 • Podpořit turistické a rekreační využití lokality Rybáře.
 • Rozšířit počet laviček na celém území města - chceme příjemné a dostupné město pro všechny věkové skupiny.
 • Zkvalitnit veřejnou bezplatnou Free Wi-Fi síť pro obyvatele a návštěvníky města na frekventovanějších veřejných prostranstvích a ve vybraných zařízeních města.

KULTURA

 • Podporovat kulturní akce vycházející z kulturního konceptu města, jehož základními kritérii jsou tradice vinařství, bohatá historie města a soutok Labe a Vltavy.
 • Pokračovat v oživování města prostřednictvím kulturních a společenských akcí.
 • Podporovat majitele nemovitostí v městské památkové zóně v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím prostředků z Fondu regenerace města.
 • Činit kroky ke změnám na nám. Karla IV. v duchu výsledků architektonické soutěže.
 • Zahájit rekonstrukci divadelního sálu Masarykova kulturního domu.
 • Vybudovat památník obětem šoa v místech zbořené synagogy na ul. Bezručova.
 • Zpřístupnit židovský hřbitov v ul. Dobrovského a restaurovat tamní náhrobky.
 • Vytvořit nový, moderní a reprezentativní turistický informační systém města, včetně přehledu kulturních akcí, více propagovat památky a zajímavosti na území města, a tím přilákat více turistů.
 • Podporovat rozvoj kultury ve městě a Mělnické kulturní centrum.

SPORT

 • Zvýšit investice do rekonstrukcí a modernizace městských sportovních zařízení za využití evropských dotací.
 • Pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci hřišť v jednotlivých částech města, včetně budování cvičících zón v parcích, tzv. fitness parků.
 • Vybudovat multifunkční sportovní centrum v lokalitě Na Podolí. 
 • Zřídit sportovní komisi ze zástupců sportovních organizací, která bude městu partnerem a rádcem v otázkách rozvoje sportu, především mládežnického, včetně pravidel přidělování dotací a příspěvků na sport a podpory investic do sportovních zařízení klubů a zájmových organizací.
 • Činit kroky potřebné k vybudování cyklostezky na pravém břehu Labe.
 • Připravit koncepci rozvoje klidové a rekreační zóny v okolí říčky Pšovky a vybudovat zde in-line dráhu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Podporovat rodinná centra ve městě.
 • Otevřít další mateřskou školu a případně podporovat i jiné formy péče o děti.
 • Iniciovat vznik Rady seniorů jako poradního orgánu rady města.
 • Iniciovat  zřízení funkce městského Senior ombudsmana.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Vybudovat lesopark s odpočinkovou zónou z městského lesa na Chloumku.
 • V souladu s novým územním plánem nedopustit snížení ploch či zánik produkčních a pohledových vinic.
 • Nedopustit zastavování kvalitních zemědělských půd.
 • Podpořit dokončení II. etapy protipovodňových opatření, navýšit hráz u areálu Českých přístavů a.s. a dokončit mobilní ochranu lokality Rybáře u veslařského klubu.
 • Vybudovat nový útulek pro zvířata v nouzi a zookoutek jako vzdělávací centrum ekologické výchovy.
 • Koncepčně obnovovat a rozvíjet veřejnou zeleň.
 • Nepodlehnout tlakům na zaplavení bývalého lomu v Kroupovci popílkem.

BEZPEČNOST

 • Upravit koncepci činnosti Městské policie Mělník tak, aby spíše než dopravní agendu zajišťovala bezpečnost obyvatel města a ochranu prostředí, ve kterém žijí.
 • Pokračovat v rozšiřování kamerového sytému do lokalit, které jsou vnímány jako méně bezpečné.
 • Podporovat rozvoj a vzdělávání dětí v oblasti prevence kriminality a připravenost na mimořádné události.

VEDENÍ MĚSTA

 • Vytvářet podmínky pro rychlou a přímou komunikaci mezi občany a úřadem, např. zavést pro Mělník mobilní aplikaci pro hlášení podnětů občany (černé skládky, nefunkční veřejné osvětlení, plné či poničené odpadkové koše apod.), včetně možnosti sledování řešení.
 • Zvýšit osobní odpovědnost politiků a úředníků za svá rozhodnutí.
 • Pořádat setkání zástupců města s občany v jednotlivých částech města.
 • Každý rok zveřejňovat rozpočet města se všemi změnami v přehledné formě (tzv. rozklikávací rozpočet), včetně plánu jednotlivých investic a oprav (komunikací, chodníků, domů atd.).
 • Zveřejňovat městem uzavřené smlouvy, zadání a výsledky všech výběrových řízení a informace         o postupu plnění smluv.
 • Provést restrukturalizaci Technických služeb Mělník tak, aby lépe plnily svou základní funkci - péči o společný veřejný prostor obyvatel a návštěvníků Mělníka.
 • V případě zájmu občanů zřídit osadní výbor ve Vehlovicích jako poradní orgán zastupitelstva města.
 • Usilovat o minimalizaci růstu cen vodného pro obyvatele města Mělníka.
 • Zajistit pečlivou přípravu investičních akcí včetně soustavné průběžné kontroly.

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Dohodovací řízení:

V případě, že nedojde ke konsensuální dohodě v radě města při schvalování materiálů, vyjádřené hlasování 4:3 či dojde k problémům jiného charakteru, koaliční strany se dohodly na tomto postupu  dohodovacího  řízení:

-  jednání mezi lídry všech koaličních stran

-  jednání všech zastupitelů koalice

za MÉ MĚSTO :                                                                             MVDr. Ctirad Mikeš

za TOP 09 s podporou nezávislých:                                  Mgr. Milan Schweigstill

za MĚLNIČANY:                                                                           Mgr.  Petr Volf

(Zdroj: web jednoho ze členů koalice, Mělničané.cz.)Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

4 šoa tady, šoa tam,


Památník šoa tady, památník tam, všude kam se podívám!
Hej hej, tora bude zadarmo a šábes každej den, všeobecná pohoda, celé koalice sen,
nechám denně v synagóze tvrdej bigbít hrát, jo, to bude paráda, židovskej stát! 

4.1 rasismus?


Pane Heřkowitzi, pokud veřejně propagujete židovský stát, pak jste podle OSN rasista a diskriminujete nás nežidy, viz rezoluce valného shromáždění OSN č. 3379 (pro kterou hlasovalo i Československo a která označila sionismus jako formu rasismu a rasové diskriminace).  

4.1.1 Izrael


Izrael je jediný demokratický a svobodný stát na Blízkém východě. Jestli se ve svém komentáři odvoláváte na rezoluci OSN č. 3379 z roku 1975 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezoluce_Valn%C3%A9ho_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN_%C4%8D._3379), tak je mi Vás opravdu líto.

 

4.1.1.1 poděkování


Děkuji jim, Dohnalleben, že se nás zastal! 

3 Mikeš prohrál


Tak mi to přijde, že čtu volební program TOP 09(mimo židovského hřbitova). Jako voliči pana Mikeše je mi smutno...to mohl jít rovnou do opozice a pustit to TOP 09

3.2 Plně souhlasím,


Plně souhlasím, Mikeš zklamal mnoho voličů, slyším to kolem sebe hojně. Hlavně v tom s kým se spojil.

3.1 které


Které body v té smlouvě Vám vadí,nebo naopak chybí ?

3.1.1 Co vadí v programu? Třeba


Co vadí v programu? Třeba komu chce stavět starosta nový útulek, když vyhnal schopné lidi z DP tím, že ustoupil vyděračům z MSOZ jen aby se udržel ve funkci.

3.1.1.1 jasně


s tím s Vámi souhlasím.Ale čekal jsem nějakou odpověď od p.Krpce.Néjak si už nepamatuju volební program p.Mikeše,tak mě zajímalo v čem konkrétně ho zklamal.

 

3.1.1.1.2 to není o programu


to není o programu, ale o přístupu. Pan Mikeš se spojil se svým největším dlouhodobým kritikem a dal mu enormní prostor v koaliční dohodě. Mně nevadí jednotlivé body programu(i když některé ano, ale ne nějak zásadně), ale vadí mi to spojení. Chápete???

3.1.1.1.2.2 Souhlasím, navíc tím


Souhlasím, navíc tím spojením si Mikeš zavřel dveře k vytvoření čehokoliv smysluplného. Pokud chtěl dostat TOPku k moci, měl odstoupit a nechat jí vyhrát. Teď budeme sledovat jen jak si lídr TOPky buduje kariéru a pěkný pohled to nebude to mi věřte, hodně lidí bude nešťastných....každopádně poučení pro příště, že k volbám možná ani nemá smysl chodit  anebo hodit hlas radši komunistům.

3.1.1.1.2.1 chápu


děkuji

Obrázek uživatele malý princ

3.1.1.1.1 Pro připomenutí


2 Nebylo by lepší


Nebylo by lepší nechat les na Chloumku na pokoji ?

Takzvané zóny se zklidněnou dopravou se většinou zvrhnout v úplné vylidnění dané oblasti.

Jinak dobrý.

1 Dos iz doch a gots matone!


Dos iz doch a gots matone! Ojch gezunt kan onštekn. 

Zlatá slova o židovském hřbitovu a památníku šoa. 

Erdos