https://www.traditionrolex.com/7

 Nová kniha o Mělníku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nová kniha o Mělníku

NA MĚLNÍKU

Tak zní název nové publikace, která je dalším dílem do mozaiky knih věnovaným Mělníku. Záměr na její vydání vznikl před více než rokem a na popud starosty města Dr. Mikeše svedl dohromady fotografa Miroslava Páska, kunsthistorika a VŠ pedagoga PhDr. Vladimíra Czumala, a ředitele Státního okresního archivu Mělník Mgr. Dalibora Státníka.

Zadání znělo vytvořit reprezentativní obrazovou publikaci k 740. výročí města Mělníka, která bude publikací autorskou  - fotografickou a bude podávat syntetický obraz města. Původně navrhované členění do množství menších kapitol bylo v průběhu prací změněno a ku prospěchu věci se kniha rozvrstvila do šesti hlavních témat: ČAS, MÍSTO, MĚSTO, DOMY, PRÁCE, LIDÉ. Mirek Pásek nám ve svých fotografiích nabízí město z mnoha nových pohledů, ale nechybí tu i zcela klasické snímky, které jsou pro Mělník typické. Je zde řada záběrů, které městu zrovna nelichotí, nejsou prvoplánově líbivé a neukazují  objekty v běžném smyslu slova krásné. Ale i ty zde mají své opodstatnění, mají svoji poetiku, jsou krásné atmosférou, světlem, kontrastem, nevšedností. Popisky, které doprovázejí většinu fotografií, nemají vypovídat, to činí svébytně samotné fotografie. Popisky mají spíše informační charakter a mají sloužit především mimomělnickým čtenářům. Nenechte se jimi proto rušit. Věřím, že průvodní texty budou zajímavé pro všechny čtenáře, ať již znalce místní historie, či ty, kteří se s Mělníkem touto cestou teprve budou seznamovat. Jsou psány jakoby zvenčí, z většího nadhledu, než jsme byli dosud u knih o Mělníku zvyklí. Přínosné jsou zejména uváděné souvislosti, které, myslím, nejsou běžně v povědomí.

Ještě pár vět k názvu knihy, zní nám možná trochu nespisovně a obyčejně. Vysvětlení najdeme v předmluvě M. Páska a V.Czumala, která se ale do knihy nakonec nedostala. Uvádíme ji proto alespoň touto cestou.

 

PROČ NA MĚLNÍKU?

VYSVĚTLENÍ MÍSTO PŘEDMLUVY

Zodpovědnost za náš mateřský jazyk nemají instituce, Ústav pro jazyk český či politická reprezentace, ale my všichni jako jeho uživatelé. Jazyk je součástí naší identity, spojuje nás s místem, které prožíváme jako domov. Každé zjednodušení a zestejnění jazyka nás ochuzuje. Jazyk je nástroj komunikace i myšlení. Zjednodušení jazyka zjednodušuje komunikaci jen zdánlivě. Znemožňuje totiž skutečné pochopení věcí a jejich souvislostí, lásky a humanity, smyslu naší existence. Hrozí, že se sice všichni vzájemně dorozumíme, ale nebudeme si mít co říci. Zjednodušení jazyka zkrátka znamená zjednodušení myšlení. Od první chvíle, kdy jsme na této knize začali pracovat, řešíme základní dva problémy: Jak jméno města skloňovat a zda s ním spojovat předložku na nebo v. Současná jazyková norma považuje u jmen na -ík kolísání za možné a volbu nechává lokálním úzu. Volba -a ve 2. pádě by pak měla vést k preferenci -e v 6. pádě. Od varianty -a se ale dnes obecně ustupuje, zřejmě pod vlivem cizích jmen. Ukázalo se, že variantu na Mělníce, kterou vehementně prosazoval jeden z autorů, dnes již lokální úzus chápe jako jistý archaismus, a proto od ní rád musel ustoupit.

Nivelizační tendence se uplatňuje i u volby předložky, tedy převažuje jako „varianta stylově bezpříznaková, univerzální, komunikativně neutrální“, jak nás informuje aktuální Akademická příručka českého jazyka. Tady nás nivelizace připravuje o historický rozměr, o rozměr paměti. Předložka na byla spojována se jmény měst, která ležela ve vyšší poloze než sousední nebo výše na vodním toku, tedy proti proudu, či na břehu, nad řekou. Přesně tedy postihuje charakter místa, které dalo vznik Mělníku. Nejde ale jen o morfologii krajiny, výšková hierarchie je také esenciální významovou hierarchií, pozice nahoře či dole představuje více pozici hodnotovou než topologickou. Užívání na je posilováno, je-li poloha města spojena se sídlem moci světské a/nebo duchovní, na tu znamená nahoru ve smyslech, které postihuje spojení na hrad, tedy v obou naznačených.

Důvod, proč volíme variantu na Mělníku a proč jsme ji nakonec zvolili i za titul naší knihy, je jednoduchý: Chtěli jsme vytvořit knihu o městě dobrém pro život a o hrdosti na ně. Jednoduchá otázka: Kde bydlíte? Zkuste si na ni odpovědět obojím způsobem: V Mělníku. Na Mělníku. Cítíte ten rozdíl? Která odpověď vám víc chutná domovem? Předmluva má naznačit, o čem kniha je: Být doma na Mělníku.

M.P. a V.Cz.

Poznámka redakce: Kniha je od začátku listopadu  v prodeji v mělnických  knihkupectvích.

PřílohaVelikost
9788090585508.jpg19.07 KB


Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 syntax?


Tak nevím, nemělo by správně česky být "Na Mělníce?" (v kontrastu s "V Mělníku"?). ME

 

Knihu jsem si koupil a zatím jen prolistoval, práce je to určitě záslužná, škoda jen, že v knize není více textu. 

1.3 Správně...


... je (bohužel), pokud vím: "v Mělníku" a "v Mělníce".

Ale jak již psal Raist níže, koukněte do Vysvětlení místo předmluvy Smiling

1.2 Erdosleben, odpustěj, ale


Erdosleben, odpustěj, ale on byl vždycky trochu ujetej. Co tím sledujou? 

Obrázek uživatele raist

1.1 re: syntax


Toto se prave vysvetluje v odstavci Vysvetleni misto predmluvy Eye-wink


https://www.traditionrolex.com/7