Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

21.08.2007 22:50

Na linku 156 bylo oznámeno, že v ul.Bezručova  před kruhovým objezdem  praskla  voda. Hlídka MP  se   následně  dostavila na  místo určení,  kde závadu potvrdila a  zároveň   požádala  vyslat do  místa hlídku  PČR ohledně  uzavření  vozovky.  Do                                              

příjezdu  hlídky PČR zamezila hlídka v obou směrech průjezdu  vozidel, protože zde hrozilo propadnutí  velké části  vozovky. V místě již  byl zaměstnanec  vodáren. Ve  23:10   hodin MP informoval dispečer  z vodáren  o uzavření  vody a  náhradním   zdroji  pro  obyvatele postižené  poruchou. Po  dohodě s PČR bylo dáno do  místa  dopravní značení (uzavření vozovky), které umístily vodárny.  V 01:25 hodin  informoval pracovník vodáren o umístění cisterny před RZS ul. Bezručova. Dále sdělil, že   oprava bude  trvat minimálně  dva dny.  Bude nutno opravit i  zvednutý   chodník.

 

22.08.2007  2:10

Operační  MP bylo prostřednictvím kamerového systému zaznamenáno,  jak  ul. 5.  května jde  na nám. Míru skupinka čtyř mladých mužů, kteří  do   všeho kopou (popelnice, zábrany atd.) Na nám. Míru pak zábrany  povalili .  Hlídka MP  skupinku  těchto  mladých  mužů  dostihla  v  ul.   Radniční. Šlo o čtyři mladíky ve věku 18 – 20 let. Hlídka mladým mužům  rázně   domluvila, tito  po sobě  okamžitě vše  uklidili zpět  na  svá  místa. Protože  zde nedošlo  k žádnému  poškození  zařízení,  byla  poté  věc  vyřešena domluvou.

 

Ladislav Hošmánek, zástupce ředitele MP MělníkMěsto - z radnice