Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nově je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny

S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se změnily podmínky pro kácení stromů. Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu. Nově je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů musí mít povolení ke kácení.

Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory.

Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny v zahradách v zastavěném území  obce, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin určitých parametrů.

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů.

RNDr. Jiří Hakl, pověřený vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství MÚMělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Je to stejně nesrozumitelné, jako v Neratovicích na webu.


Je to stejně nesrozumitelné vysvětlení, jako v Neratovicích na webu. Zvítězila úředničina, které normální člověk nerozumí. Měli napsat, že na soukromých poźemcích uvedených v katastru jako zahrada se podle nové vyhlášky mohou bez povolení kácet ovocné dřeviny jakýchkoli velikostí. Pokud není soukromý pozemek vedený v katastru jako zahrada, musí majitel žádat o povolení pokácet jakýkoli strom (i ovocný) o obvodu větším než 80 cm ve výšce 130 cm. A ještě bych doplnila, že by si majitelé zahrad měli pořádně rozmyslet, zda opravdu pokácejí ovocné stromy, aby pak nezjistili, že udělali chybu a stromy jim budou chybět. Měli by zapomenout na thuje, golfové trávníky bez jediného květu, bazény a trampolíny, stejně jako sítě na plotech a vytvořit si pořádnou zahradu, která jim přinese užitek a krásu. Místo thují listanté keře, aby měli ptáci kde hnízdit a mít potravu, ovocné stromy, aby lidé měli dost zdravého ovoce, kus záhonu na kvalitní zeleninu a bylinky, přírodní jezírko na koupání místo bazénu a místo golfového trávníku pěknou květnatou louku.