Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírka – železniční přejezd v ul.Blatecká

Od  6.12.2014 od 08.00 hod do 8.12.2014  do 18.00 hod bude zcela uzavřena ulice Blatecká v úseku železničního přejezdu pro práce spojené s odstraňováním havarijního stavu reléového domu signalizačního zařízení. Objízdná trasa se stanovuje po sil č. I/9 v k.ú. Mělník, dále po sil. č.  I/16  do obce Skuhrov na silnici č. III/2732 ( ul. Skuhrovská) a dále na silnici č. III/2731 (ul. Řepínská a Vrutická)  obousměrně. Objízdná trasa pro veřejnou hromadnou dopravu -  ul. Kokořínská), poté do ul. Šafaříkova obousměrně.Město - z radnice