Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělničtí strážníci kladou důraz na preventivní práci

   V září minulého roku posílili tým prevence Městské policie Mělník Radka Havelková DiS. a strm. Martin Moták. Od září do prosince 2014 připravili besedy a akce pro téměř tisíc dětí.

   Šlo o tyto projekty: Představení práce Městské police Mělník a základy sebeobrany na seznamovacích pobytech pro střední školy, Medvídek Šikula, Chováme se dobře k pejskům, Právní vědomí, Vandalismus, Služební průkaz, Vím, kdo mě hlídá, Nenechte si ublížit, Šikana, Kyberšikana.

   Kromě klasických besed tým prevence přednášel na výstavě konané v Regionálním muzeu Mělník – „Stopa, vyřeš zločin“. Tématem byly nástrahy kyberprostoru. Kyberprostor a s ním související kyberšikana byla právě ve výše uvedeném období nejčastěji žádanou problematikou, proto se tým prevence rozhodl toto téma ještě více přiblížit všem žákům druhého stupně základních škol a gymnázia.

   V prosinci 2014 byla vyhlášena soutěž s názvem Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!! Celý projekt má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se v lednu uskuteční přednášky a besedy. V praktické části bude úkolem čtyřčlenných týmů žáků druhého stupně ZŠ natočit s pomocí telefonu, tabletu, kamery reálné video na téma kyberšikana, kybergrooming či kyberstalking. Natáčecí týmy budou rozděleny do dvou kategorií, a to na kategorii žáků 6. -7. tříd a žáků  8. - 9. tříd. Z každé školy mohou soutěžit dva soutěžní týmy.  V únoru budou mít žáci čas na zpracování soutěžních videí. V březnu 2015 proběhne v Masarykově kulturním domě slavnostní vyhlášení výsledků. O vítězi rozhodne nezávislá porota složená ze zástupců města, městské policie, Policie ČR, škol a odborníků.

   Vítězové obdrží věcné ceny (tablety, paměťová média a jiné) a absolutní vítěz se seznámí s prací ve skutečné televizi.

   Doufáme, že všechny naše besedy a i tato připravovaná akce přispěje k zorientování dětí, žáků a studentů v nástrahách, které připravuje sám život. Všem dětem, učitelům a školám děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že bude pokračovat i nadále.

Za preventivní skupinu MP Mělník
Radka Havelková, DiS., strm. Martin Moták, por. Petr LimprechtMěsto - z radnice