Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Školné v předškolním zařízení si můžete odepsat z daní za rok 2014

Se zákonem o dětských skupinách č. 247/2014 Sb. vzešla změna i zákona o daních z příjmů.

Rodiče si budou moci uplatnit novou slevu na dani ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Sleva na dani bude poskytnuta ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně však do 8 500 Kč na jedno dítě. Výši výdajů bude potvrzovat provozovatel zařízení předškolního vzdělávání.

Bc. Monika Nová, DiS.
vedoucí oddělení školstvíMěsto - z radnice