Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

KIZ ŠTĚTÍ - program na březen 2015


KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŠTĚTÍ

Program na březen  2015

tel./fax : 416 812401,  www.steti.cz

           

2. března         Informační centrum

                        CENTRUM ŠTĚTÍ A STRAČÍ

výstava studentských projektů z Fakulty architektury ČVUT v Praze vzniklých v rámci přípravy nového územního plánu města.

                                                                                                                                                 vstup zdarma

 

2. března         Městská knihovna

                        RUČNÍ PRÁCE

                        výstava pletených, háčkovaných, vyšívaných aj. výrobků v čítárně v 1. patře

                                                                                                                                                 vstup zdarma

 

7. března         sál Kulturního střediska

                               XXIV. SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ A ELEKTRONIKŮ ČR 2015

Program:          9.00 – zahájení setkání a burzy elektroniky

11.30 – vyhlášení výsledků mobilního závodu

 

8. března         kino Štětí

SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO

Pohádka O neposlušných kůzlátkách

začátek v 15.30                                                                                          vstupné: 20,- Kč

 

12. března       kino Štětí

                        EXPEDIČNÍ KAMERA

Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě o extrémních zážitcích          a sportech                                                                                           

začátek v 17.00                                                                                            vstupné: 50,- Kč

 

14. března       malý sál Kulturního střediska

                        TURNAJ V PEXESU

                        turnaj pořádají Tuláci Štětí přihlášky k turnaji naleznete na stránkách www.tulaci.eu

začátek v  9.00                                                                                         startovné: 20,- Kč

 

16. března       sál Kulturního střediska

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE

účinkuje: J.Kačanyi

začátek ve 14.00                                                                                            vstup zdarma

 

18. března       kino Štětí

                        VEČER S FELIXEM SLOVÁČKEM

koncert vynikajícího saxofonisty a klarinetisty, moderuje M. Čmejla

začátek v 19.00                                                                                          vstupné: 150,- Kč

 

19. března       sál Kulturního střediska

                        … DLOUHÁ CESTA

divadelní hra Vladislava Valeše na motivy filmového scénáře Lesní jahody od Ingmara Bergmana, účinkuje Rádobydivadlo Klapý

                        začátek v 19.00                                                                                            vstupné: 50,- Kč

 

 

 

25. března       malý sál Kulturního střediska

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŠTĚTÍ

začátek v 17.00                                                                                       vstupné dobrovolné

 

23. března       Městská knihovna

                        NEBEZPEČNÉ ZAPOMÍNÁNÍ

                        paměťová terapie nejen pro starší generaci v přízemí knihovny

začátek v 16.00                                                                                                vstup zdarma

 

25. března       Městská knihovna

                        BŘEZNOVÝ VELIKONOČNÍ WORKSHOP

ukázky  výroby  tradičních a netradičních kraslic pod vedením Mgr. Dolinárové,              Ing. Pětníkové a J. Šustrové v přízemí knihovny

začátek v 15.00                                                                                               vstup zdarma

 

27. března       Městská knihovna

                        NOC S ANDERESENEM

celostátní akce k podpoře dětského čtení. Účast dětí je nutno dopředu domluvit s pracovnicemi Městské knihovny.    

 

28. března       zahrada v DDM

                        VELIKONOCE

                        ukázky velikonočních obyčejů – pletení pomlázek, malování vajec, lidové písničky a další

začátek ve 14.00                                                                                              vstup zdarma

 

30. března       kino Štětí

                        DETEKTOR LŽI – VASILIJ SIGAREV

divadelní komedie  o hypnotizérovi, kterého pozve manželka,  aby se dozvěděla, kde její manžel schoval peníze. Manžel však v „transu“ sdělí i svá další tajemství ….

                        účinkují: A. Jastraban, E. Elsnerová a M. Ruml, režie J. Špalek

začátek v 19.00                                                                                          vstupné: 200,- Kč

 

Změna programu vyhrazena

 

Připravujeme na měsíc duben:

  5. 4.               Sváťovo loutkové dividlo – Neposlušná kůzlátka – kino

13. 4.               Společenské odpoledne pro důchodce – KS

14. 4.               Jarní koncert Severočeské harmonie Štětí – sál KS

16. 4.               Zastupitelstvo města Štětí – KS

18. 4.               Mezinárodní den památek a historických sídel – Brocno, Štětí

21. 4.               O čarodějné krčmě  – Divadlo Andromeda – kino

26. 4.               Zahájení turistické sezóny s loupežníkem Štětkou - Stračí

30. 4.               Pálení čarodějnic s ohňostrojem – lampiónový průvod městem a ohňostroj

 

Plesová sezóna v KS Štětí:

13. 3.               Ples VOŠ Štětí

21. 3.               Radouňský babský bál

 

Změna programu vyhrazena

 Kultura