https://www.traditionrolex.com/7

 Strážníci ve svých úsecích řeší krádeže, rvačky i opilce | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Strážníci ve svých úsecích řeší krádeže, rvačky i opilce

Městská policie Mělník i v roce 2014 pokračovala ve snaze být co nejvíce v přímém kontaktu s občany. Rozdělení města do již všeobecně známých úseků zůstalo stejné, bez potřeby dalšího členění. Pouze městskou část Vehlovice a Chloumek pracovně zajišťuje jeden úsekář, a to z důvodu reorganizace městské policie v souvislosti s vytvořením dopravně preventivní skupiny. Dlouhodobý plán služeb i denní hodinový rozpis směny je nastaven tak, aby pěší i motorizované hlídky operovaly v lokalitách zvýšeného nápadu trestné činnosti, ale zároveň preventivně působily v celém katastru. Zde se hlídky pohybují denně, strážník ve svém úseku průměrně dvakrát týdně. Účelem je zejména být přímo na ulici, působit preventivně a zároveň dohlížet na dodržování veřejného pořádku a dopravního režimu. Spolupráce se psovodem PČR se v průběhu roku osvědčila. Z obou stran byla hodnocena velmi kladně. Strážníci vítali zejména posílení pátečních a sobotních nočních směn, kdy je v centru města pravidelně velmi rušno. Hlídky směřované do okrajových částí jsou účinné zejména při ochraně majetku. Že i v poměrně klidných lokalitách může být nečekaně rušno  a  v té chvíli je spolupráce oceněna, dokazuje případ, kdy pachatelé vnikli do areálu  loděnic,  připravené vozidlo naložili osvětlením demontovaným ze stropů hal. Zákrok pouze dvoučlenné hlídky v tak rozlehlém areálu by byl jednoznačně riskantní s nejistým výsledkem. Jindy se rodinná oslava v restauraci změnila ve rvačku více jak deseti podnapilých osob. Agresivitu opilců zvládly až tři vyslané hlídky. Zákrok si vyžádal lékařské ošetření jednoho ze zasahujících strážníků. Ani v dopoledních hodinách a na frekventovaných místech není zcela bezpečno, což dokazuje krádež kovového oplocení přímo v prostoru NsP Mělník.  Hlídka MP pachatele zadržela. Navíc se jednalo o osoby v celostátním pátrání.

 

Obchůzková činnost je prováděna v těchto úsecích :

  - úsek č. 1       (střed města)                                         - prap.      Ladislav Kerpl

  - úsek č. 2       (sídliště Střed a okolí)                           - vstrm.     Stanislav Hrabánek

  - úsek č. 3       (Polabí a přilehlé ulice)                          - vprap.    Pavel Uher

  - úsek č. 4       (Pivovar)                                                - prap.      Jaroslav Stránský

  - úsek č. 5,6    (Podolí, Pšovka)                                    - por.        Petr Patera                              

  - úsek č. 7       (Mlazice)                                                - prap.      Rudolf Fidler

  - úsek č. 8       (sidliště Sportovní)                                 - vprap.    Josef Souček

  - úsek č. 9       (Slovany, Rousovice)                             - vprap.    Robert Novák

  - úsek č.10      (Blata, Nauberk)                                     - vstrm.    Václav Müller

  - úsek č.11      (Chloumek)                                             - strm.     Filip Pospíšil

  - úsek č.12      (Vehlovice)                                             - strm.      Filip Pospíšil

 

A co řeší strážníci v jednotlivých úsecích?

Úsek č. 4, který má na starosti prap. Jaroslav Stránský, je tvořen prostorem autobusového nádraží, parkem Na Podolí, ul. Bezručova, Kosmonautů, Nad Pivovarem, Pivovarská, Vodárenská a Žižkova.

Problematickou částí je autobusové nádraží, kde je po celý rok větší migrace lidí. Zdržují se zde problémové osoby a zejména v zimě bezdomovci. Konzumují alkoholické nápoje a pak narušují veřejný pořádek. Z důvodu nedostatečné hygieny obtěžují spořádané cestující zápachem, ti jsou pak nuceni opustit uzavřený prostor vestibulu a na svůj spoj čekat venku, často za nepřízně počasí. Čas od času se v okolí nákupních středisek vyskytnou osoby a snaží se žebrat. Za obdržené peníze nekupují jídlo ale výhradně alkohol, veřejně se opíjejí, narušují pořádek a znečišťují prostranství. Lidé, kteří jim v dobré víře poskytují finanční prostředky na jídlo, se pak cítí podvedeni a oklamáni.

 

Úsek č. 10 má na starosti prap. Václav Müller. Jde o Blata a Neuberk.

Lokalita má spíše charakter vesnice.  Je tvořena zejména zástavbou rodinných domů, vlakovým nádražím, rozsáhlou zahrádkářskou kolonií a několika živnostenskými provozovnami. Úsek má výhodu v úzkých sociálních vztazích mezi obyvateli.  Je zde dobrý předpoklad součinnosti a podpory veřejnosti, která může přispět k objasňování kriminality a popřípadě konkretizovat názory a požadavky občanů. Městská policie zvýšila kontrolní činnost v ul. Jiřího z Poděbrad a v jejím okolí. Přítomnost hlídky je iniciována přímo ze strany tamních občanů, kteří se v této lokalitě necítili zcela bezpečně.  Prostor je nepřetržitě monitorován mobilní kamerou. Z hlediska dopravy bývá častým nešvarem neoprávněné parkování vozidel na chodnících, zejména v ul. Kokořínské. Ani počínající vraky nejsou výjimkou, např. vozidlo odstavené přímo před vstupem do čekárny vlakového nádraží. Akutním problémem jsou rovněž krádeže kovových předmětů z prostoru zahrádek, tak i okapových svodů rodinných domů.

Často zaznamenáváme, že je městská policie málo vidět při obchůzkové činnosti. Je však potřeba mít na paměti, že obchůzky jsou prováděny převážně v dopoledních hodinách, kdy jsou lidé v zaměstnání, s cílem ochránit jejich majetek.

Kolektiv Městské policie Mělník chce závěrem poděkovat všem všímavým občanům našeho města za výbornou spolupráci v minulém roce, která v mnoha případech napomohla k včasnému vyřešení vzniklých problémů. Věříme, že se na nás s důvěrou budete obracet i v roce letošním. K dispozici je vám naše telefonní číslo 315 635 129, v případě naléhavosti bezplatná tísňová linka 156.

Bohumír Slanař

zástupce ředitele Městské policie MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7