Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírky v Rousovicích

V souvislosti s opravou vodovodního řadu dojde k částečným a úplným uzavírkám v městské části Rousovice, a to takto:

     1. etapa :   2.3. – 18.3.2015 – částečná uzávěra ul. Krátká

     2. etapa : 18.3. – 27.3.2015 – úplná uzávěra ul. Mlýnská

     3. etapa : 27.3. – 24.4.2015 – úplná uzávěra ul. Okružní a ul. Dolní 

     4. etapa :  24.4. – 19.5.2015 – úplná uzávěra ul. Stará

     5. etapa : 19.5. – 26.6.2015 – úplná uzávěra ul. Okružní a ul. Mýtní

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčíMěsto - z radnice