Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Tisková zpráva - plány mělnické nemocnice


EMOCNICE MĚLNÍK DNES - A JAKÉ JSOU PLÁNY: investice více než 250 milionů v nadcházejících 5 letech

Mělník, 5. března 2015  – Mělnickou nemocnici před patnácti měsíci převzala skupina VAMED MEDITERRA, která v České republice provozuje více nemocnic. Ve světovém měřítku je součásti skupiny VAMED FRESENIUS, která již více než 30 let realizuje projekty z oblasti zdravotnictví ve více než 60 zemích světa a zodpovídá za provoz či infrastrukturu 150 000 nemocničních lůžek.

Po prvním roce, kdy jsme analyzovali chod a potřeby nemocnice, bychom se, jakožto provozovatel Mělnické zdravotní a.s., rádi podělili s veřejností o naše postřehy. Již v době, kdy byla nemocnice vlastněna společností Kooperativa (v období 2008-2013), bylo do budov a vybavení nemocnice investováno necelých 160 milionů korun. V tomto trendu po převzetí nemocnice chceme pokračovat, konkrétněji:.

Vedení naší skupiny odsouhlasilo spuštění projektu revitalizace nemocnice. Již proběhly první analýzy, do jakých částí a v jakém rozsahu je potřeba investovat. A to samozřejmě nejen za účelem modernizace a zlepšení komfortu pro naše pacienty a zaměstnance, ale též vylepšení a zefektivnění samotného provozu lepšími dispozicemi areálu. Jako výše investice do areálu nad rámec přístrojového vybavení byla dle současného odhadu identifikována částka přes 250 milionů korun v průběhu nastávajících pěti let. V první fázi se počítá s přesunem lůžkové i ambulantní rehabilitace do nově zrekonstruovaných prostor. V současnosti již probíhají projektové práce. Rekonstrukce se dle plánů v navazujících etapách také dočkají např. tyto provozy: chirurgie, ortopedie, jednotka intenzivní péče, ARO, operační sály a centrální sterilizace.

“Zdravotnická zařízení rozvíjíme v dlouhodobém horizontu a naším primárním cílem jsou dobře fungující nemocnice, poskytující široké spektrum péče v odpovídající kvalitě a infrastruktuře. A toto samozřejmě platí též pro Mělnickou nemocnici,” říká za skupinu VAMED MEDITERRA ředitelka komunikace, Dagmar Dvořáková.

Poskytování zdravotní péče lůžkového i ambulantního typu je oborem činnosti naší skupiny, kterému se chceme věnovat, rozvíjet ho a plně se na něj soustředit. Z tohoto titulu jsme outsourcovali provozy z jiných odvětví, jako například laboratoř či lékárnu. Tento krok vede k cílenému rozvoji těchto specializovaných pracovišť.

V rámci spektra poskytované zdravotní péče se nám za uplynulý rok podařilo rozšířit nabídku o nové služby, například v oblasti nutriční péče jsme otevřeli obezitologickou poradnu či nově zavedli léčbu morbidní obezity (tzv. bariatrickou operativu). Na oddělení ORL nově provádíme operace měkkého patra pro spánkové apnoe (chrápání).

Kontinuálně se v těchto dnech vrací plné obnovení plánovaných příjmů v interních oborech. Podařilo se nám mnohými aktivitami, jako například cílenou komunikací přes média, s odbornou veřejností či vzdělávacími institucemi a v neposlední řadě též synergiemi v rámci skupiny navýšit personální stavy nelékařských zdravotníků. Toto zrcadlí skutečnost, že je skupina VAMED MEDITERRA perspektivním zaměstnavatelem.

Zdroj:
Dagmar Dvořáková
email: [email protected]
tel.: +420 602 250 251
Za Nemocnici Mělník, Pražská 528, 276 01 Mělník

 

PřílohaVelikost
Nemocnice.png199.91 KB


Zpravodajství