Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Stavba obchvatu byla zahájena

Dne 19.12.2014 byla zahájena stavba „I/9 a I/16 Mělník, obchvat - stavba 1“, které je ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR věnována velká pozornost a je první etapou čtyřčlenného souboru staveb. Generálním projektantem je Pragoprojekt Praha, a.s. a generálním zhotovitelem stavebních prací je Strabag a.s. Během stavby, která bude ukončena v září 2016, dojde k dopravním omezením v ulici Pražská a Mladoboleslavská. Dle stávajícího plánovaného harmonogramu prací bude od dubna 2015 do června 2015 uzavřena ulice Pražská.  Stávající průtah silnice I/9 v úseku stavby nyní tvoří dvě jednosměrné komunikace, ulice Cukrovarská a Italská, s vážnými dopravními závadami, které představují zejména prudké směrové oblouky, nenormová stoupání v podélném profilu, zúžená místa, nepřehledné křižovatky atd. Situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o trasu nadměrných přeprav, směřující do přístavu Mělník. Velmi negativní je i zátěž na přilehlou zástavbu -  hlukem a emisemi z dopravy.  Tyto závady stavba odstraňuje. Nová vozovka má základní šířku jízdních pruhů 3,25 m, s odbočovacími pruhy v místech křižovatek. Díky upravenému podélnému profilu se stoupáním 0,6-1,0% a přestavbě nepřehledných křižovatek na okružní se doprava podstatně urychlí. Tím klesne vliv z dopravní zátěže v opravovaných úsecích ulic Pražská a Mladoboleslavská. Nové propojení je opatřeno protihlukovými zdmi, které splňují ty nejpřísnější limity.

Mgr. Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Město - z radnice