https://www.traditionrolex.com/7

 Rekonstrukce ulice Pražská | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Rekonstrukce ulice Pražská

Po rekonstrukci ulice Kpt. Jaroše přistoupí město Mělník ke generální opravě Pražské ulice v celé její délce, od ulice 5. května přes náměstí Karla IV. (jen průjezdný profil) až k cukrovaru.

V horní části budou nejprve opraveny kanalizační šachty. V celé délce pak budou srovnány obrubníky, bude odfrézováno několik vrstev starého asfaltového povrchu až na dlažbu, která zůstala pod ním. Na ni pak bude položena mříž bránící sesouvání a na ni nový živičný povrch. Ten bude opatřen novým vodorovným značením, tzn. vodicí čáry, přechody, jízdní pruhy v křižovatce Pražská x Fibichova. Ve směru do centra bude vyznačen cyklopruh, ve směru dolů piktogramy upozorňující na řidiče.

Rekonstrukce tohoto rozsahu výrazně zasáhne dopravu ve městě. Navíc se bude kombinovat se zahájenou výstavbou nově budované spojky mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí, která si vyžádá úplnou uzavírku Pražské ul. od 1.dubna do konce června.(viz článek výše). Naší snahou je zkoordinovat tyto činnosti do stejného termínu, a proto se úsek od ulice Oldřicha Wenzla k cukrovaru bude rekonstruovat v dubnu. Objízdné trasy povedou Nemocniční – Mladoboleslavskou a Cukrovarskou -Italskou.

Po celou dobu uzavírky nebude autobusy obsluhována zastávka „U Hřiště“. Linkové autobusy budou mít 1. zastávku „U Cukrovaru“ v opačném směru bude využívána zastávka „Slovany“ v Italské ulici. Linky MHD budou v této době vedeny podle výlukových jízdních řádů, které budou včas vyvěšeny na zastávkách, na webových stránkách města a budou poskytnuty všem dostupným médiím. Proto, prosím, věnujte výlukovým jízdním řádům pozornost.

Další uzavírky nad ulicí Oldřicha Wenzla již budou relativně krátkodobé, a proto jejich dopad na dopravní systém nebude tak velký.

Prosím všechny občany o pochopení, neboť bez těchto zásahů nelze jak rekonstrukci, tak novou výstavbu provádět. Pevně věřím, že výsledek přispěje ke zkvalitnění dopravy v našem městě.

 

Mgr.Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7