Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Změny v poskytování dotací na sport a kulturu

Chceme touto cestou informovat žadatele o dotace z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity, že na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně formalit při vyřizování těchto dotací. Zákon vstoupil v platnost 20. 2. 2015. Všechny podané žádosti, které nebyly vypořádány k tomuto datu, se budou muset znovu předložit a projdou složitějším procesem. Všichni zájemci budou vyzváni k novému podání. Nové formuláře  a  pravidla budou zveřejněny na webových stránkách města.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu MělníkMěsto - z radnice