Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírky Mělník

Částečná uzavírka ulice Pražská

V termínu od 16.3.2015 do 12.4.2015 bude částečně uzavřena ulice ul. Pražská v rozsahu od křižovatky s ul. Cukrovarská po křižovatku s ul. 5. května pro provádění  prací  spojených s výměnou silničních obrub. Práce budou provedeny formou částečné uzávěry kolem pracovního místa s podmínkou zachování průjezdnosti komunikace.

 

Uzavírka ulice Ostruhová

V termínu od 16 3. 2015 do 17. 4. 2015 bude zcela uzavřena ulice Ostruhová pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při realizaci stavebních prací při zateplení budovy č. p. 51

 

Mgr. Helena Vavřinová,
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčíMěsto - z radnice