Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Dne   17.09.2007  v   19:30  hodin   telefonicky  oznámil  zaměstnanec Masarykova kulturního  domu, že se na střeše kulturního  domu nachází neznámá osoba. Hlídka MP se dostavila na místo.  Zde   se  již nacházelo několik zaměstnanců kulturního domu. Hlídce bylo při   místním  šetření   sděleno,  že   uvedená  střecha   je  pod  dohledem   bezpečnostního  čidla. Jelikož toto čidlo spustilo alarm,  zaměstnanci kulturního domu provedli obhlídku. Spatřili na střeše budovy dvě osoby, které při příchodu zaměstnanců utekli  ve směru  do ulice  Jarošova. Hlídka provedla kontrolu střechy, při níž zjistila, že se  zde   snaží  ukrýt dvě  osoby. Hlídka  je vyzvala  k opuštění střechy a  k   prokázání totožnosti. Šlo o dva chlapce ze Záboří ve věku 15 a 12 let.  Hlídka je následně   požádala o podání vysvětlení. Chlapci řekli, že jim na střechu vyskočil fotbalový míč. Následně  jeden z kluků sdělil, že na střechu šli, protože chtěli odcizit a zpeněžit měděné  plechy. Jak  dále hlídce  sdělil, o  možnosti   krádeže se  dozvěděl od svých kamarádů, kteří již v  minulosti plechy  odcizili a poté zpeněžili.  Celou věc si převzala OO PČR.                       

Dne 17.09.2007  ve 22:20  hodin telefonicky  oznámila  mělnická občanka, že na střechu jejího   domu  pravděpodobně leze  neznámá osoba.  Hlídka MP se po tomto oznámení dostavila  na  místo.  Při provedeném  místním šetření  bylo hlídkou  zjištěno, že  v parku  u kostela Petra a  Pavla se  nachází větší skupinka osob.  Tyto osoby zde  popíjejí alkoholické nápoje, tropí velký hluk a dělají  zde  značný nepořádek,  čímž znečišťují veřejné prostranství.Tato  skupinka se   nacházela  u   zábradlí,   pod   kterým  se  nachází  střecha  oznamovatelky. Na střeše se již nikdo nenacházel. Hlídka po  provedeném šetření  požádala  celou  skupinku  13 mladíků  o  prokázání totožnosti. Šlo o mladíky z Mělníka ve věku od 16 do 22 let, kteří sdělili, že mají  v tuto  dobu prázdniny  před nástupem  na vysoké  školy a  tímto způsobem si krátí dlouhé  chvíle. Jelikož  byl v okolí laviček  značný nepořádek (  papíry, láhve,  plasty, nedopalky,  atd.), vyzvala  hlídka skupinku k  uvedení místa  do původního  stavu. K  tomuto došlo  pouze částečně.  Jelikož   byla v daném případě  naplněna skutková  podstata  několika přestupků,  bude celá věc postoupena  k   dořešení  na Správní odbor  MÚ Mělník. Po provedení  všech nezbytných  úkonů  hlídka  MP  místo  opustila  a  skupinu  vyzvala  k   nastolení nočního klidu. Na tuto skupinu si ještě po půlnoci stěžoval další mělnický občan z náměstí Karla IV., neboť zde  ničí  majetek města  ( kopou do květináčů), jezdí  na  skejtech. Strážníci zjistili, že nic zničeno nebylo a mladíci byli  hlídkou upozorněni  na předmět  stížnosti a  poté z  místa  vykázáni. Mladí muži ve svých legráckách pokračovali při přechodu z náměstí Karla IV. na náměstí Míru, kdy začali dělat do kamery, která jejich počínání monitorovala, různé posuňky, grimasy a podobně. Ve finále si několik mladíků stáhlo kalhoty a do kamery ukázali své holé pozadí.                                            

Dne  17.09.2007 ve  23:00 hodin  spatřila  operační  MP  na  kamerovém  systému v prostoru autobusového nádraží chlapce a dívku, jak vybírají z   odpadkových  košů  nedopalky  cigaret. Jelikož   operační  MP   pojala  podezření,  zda  se  nejedná  o  mladistvé  osoby,  byla  o  celé  věci  informována hlídka  MP. Tato  se dostavila na  místo. Zde hlídka provedla  místní   šetření,  při kterém požádala  uvedené osoby o prokázání totožnosti. Hlídce bylo sděleno, že žádný doklad totožnosti a   ani jiný obdobný doklad nemají. 15letý chlapec uvedl svou totožnost a tak se zjistilo, že jde o chlapce v pátrání P ČR, neboť utekl z Dětského domova se školou z Liběchova. Dívka si svou totožnost nejprve vymyslela, později se na služebně P ČR zjistilo, že i ona utekla ze zařízení v Liběchově. Věc si převzala hlídka OO P ČR

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice