https://www.traditionrolex.com/7

 Jak se bude vybírat logo města Mělníka | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak se bude vybírat logo města Mělníka

RM již před letními prázdninami schválila vyhlášení soutěže o vytvoření loga města Mělníka.

Návrhy byly přijímány do 31.8.2007. Do doby uzávěrky soutěže přišlo více než 300 návrhů v širokém spektru od dětí ze ZUŠ až po renomovaná grafická studia. Všechny návrhy budou upraveny do jednotné formy – vel.A4 a pak je vyhodnotí radou města jmenovaná komise. Ta vybere 10 návrhů včetně navrženého pořadí. Komise bude hodnotit zejména s ohledem na odborné hlediska, systém hodnocení bude následně představen.Minimálně jeden návrh od každého účastníka soutěže bude od 19.10. do 2.11. vystaven v prostorách mělnické radnice. Oceněné návrhy, která splní základní požadavky na logo z odborného hlediska, bude mít možnost posoudit i veřejnost. Dostane možnost označit ten, který by měl být vybrán. Návrhy zhodnotí i kulturní komise. Veškeré podklady včetně vyhodnocení výsledků dostanou radní města ke konečnému posouzení tak, aby mohli vybrat vítězné logo. Veřejné vyhlášení výsledků, pozvání všech účastníků, jejichž práce se dostanou do užšího výběru, a předání cen se uskuteční dne 25.11.2007 v rámci plánovaného slavnostního večera ke Dni města Mělníka.

Autor vítězného návrhu obdrží odměnu 10 000 Kč, autor návrhu, který skončí na druhém místě, 2 000 Kč a autor návrhu, který skončí na třetím místě, 1 000 Kč.

Ing. Radim Vajchr, ředitel Masarykova kulturního domu Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7