Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Námětové cvičení 2007 - povodně

Od středy 5.9. 2007 do pátku probíhalo ve městě Mělníku v rámci Středočeského kraje námětové cvičení, jehož obsahem bylo prověřit připravenost jednotlivých povodňových orgánů a orgánů krizového řízení na mimořádnou událost, jako je povodeň. Cvičení probíhalo na povodeň na hranicích tzv. 50leté vody, tedy nad průtokem vyšším než 3 500 m3/s. Akce ukázala na drobné nedostatky, zejména v dostupnosti členů štábů při zahájení cvičení. Cvičení dále pomohlo k dopracování systému vzájemné informovanosti a dále k zpřesnění aktualizace některých opatření vyplývajících z povodňového plánu města Mělníka a dále podniku Českých přístavů a.s. ve vazbě na logistické centrum Maersk. Cvičení bylo ukončeno po vyhlášení nouzového stavu, který simuloval situaci z roku 2006.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice