Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na Mělníku se zavádí Systém včasné intervence

Zavedení systému včasné intervence technicky ( prostřednictvím počítačového vybavení a speciálního programu) propojí a podpoří spolupráci a činnost institucí zúčastněných na péči o delikventní děti a mládež (klient).

Cílem zavedení Systému včasné intervence (SVI) je:

 • rychle, efektivně a adekvátně reagovat na delikventní jednání dětí a mládeže

 • minimalizovat páchání trestné činnosti a zlepšovat efektivitu ukládaných opatření

 • zajistit rychlý přístup k informacím a větší znalost prostředí

 • v co největší míře podpořit snahu o odklon klienta od kriminální kariéry

 • vytvoření databáze delikventních dětí a mládeže

 • plánování ověřených postupů a preventivních aktivit v lokalitě

Přínosem zavedení systému sociální intervence je i:

 • zavedení chybějícího programu pro práci sociálního kurátora pro děti a mládež

 • inovace výpočetní techniky.

V první fázi realizace projektu bude Systém včasné intervence zaveden v těchto institucích:

 • Městský úřad Mělník – oddělení sociálně-právní ochrany

 • Městská policie Mělník

 • Policie České republiky

 • Okresní soud Mělník

 • Státní zastupitelství

 • Probační a mediační služba Mělník

Ve druhé fázi budou k systému připojeny školy, zdravotnická zařízení, poradny, krizová centra, příslušné neziskové organizace apod.

Financování projektu.

Podáním projektu do výzvy Ministerstva vnitra v roce 2007 jsme získali 90% financí potřebných na realizaci. 10ti%procenty se na realizaci projektu musí podílet město a zcela z prostředků města by museli být hrazeny roční náklady spojené s provozem systému.

Komise prevence kriminality zavedení systému včasné intervence podpořila a zastupitelstvo města jeho realizaci schválilo v prosinci 2006. V roce 2007 byla vypracována žádost o dotaci, která nám v létě letošního roku byla z MV CR přiznána.


Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice