Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Úroveň péče o seniory je obrazem vyspělosti celé společnosti


Ministryně pro místní rozvoj Šlechtová navštívila Centrum seniorů Mělník - Domov se zvláštním režimem Vážka. Předvelikonoční setkání se neslo v příjemné atmosféře, kterou umocnilo vystoupení místního pěveckého sboru.      

„Na naše starší spoluobčany se často zapomíná. Zajímalo mne, jak se jim daří, jaké mají aktivity a jak jsou spokojeni s péčí, která je jim poskytována. Velmi mne zaujaly a obohatily jejich názory a postoje,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V Domově Vážka, který patří do Centra seniorů Mělník, je pečováno o zhruba šedesátku klientů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby.

Seniorům jsou zde zajišťovány nejen všechny základní životní potřeby, ale podporována je také jejich soběstačnost. Snahou Domova Vážka je vytvářet prostředí co nejvíce podobné tomu domácímu. Ministryně ocenila možnost společných zájmových činností pro aktivní trávení volného času.  

Mělnické Centrum je uskupením několika domovů. Sjednocuje sociální služby poskytované starším lidem, ať již jde o pečovatelskou službu, prosté ubytování nebo funguje jako místo pro setkávání dříve narozených spoluobčanů.   

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

PřílohaVelikost
foto 1.JPG82.54 KB
foto 2.JPG107.86 KB


Zpravodajství