Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Energetika potřebuje mladé odborníky. Budou k nim patřit studenti ISŠT Mělník?


   „O budoucnosti energetiky se rozhoduje dnes,“ říká doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc., který povede v pondělí 20. 4. 2015 přednášku pro studenty Integrované střední školy technické v Mělníku. Tématem budou energetické zdroje a jejich využití, technická řešení a ekologické dopady, spotřeba elektřiny i související celospolečenské otázky. Jaderný expert se s posluchači podělí také o zkušenosti z praxe a odborné znalosti. Program doprovodí praktické ukázky, například měření přírodní radioaktivity.

   Energetika se bez nové koncepce a mladých odborníků neobejde. Podle informace, zveřejněné Svazem průmyslu a dopravy ČR, je na českém pracovním trhu přes tři sta tisíc nezaměstnaných, zároveň ale už dnes chybí nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí v technických profesích. Na ISŠT Mělník jsou si kritické situace vědomi: „Produkujeme takové absolventy, kteří se budou ve svém oboru dobře orientovat, budou se umět rychle začlenit do pracovního procesu a budou schopni se pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a požadavkům kladeným na ně v praxi,“ uvádí škola na svém webu.

   Tento cíl pomáhají naplnit také besedy s názvem „Energie-budoucnost lidstva“. V rámci podpory technického vzdělávání je základním a středním školám nabízí zdarma Agentura J.L.M. ([email protected]). Lektorský tým tvoří přední čeští experti na energetiku, kteří dokáží studenty pro svůj obor nadchnout. „V takových školách, kde i učitelé mají zájem o besedy, je radost přednášet,“ podotýká k zájmu mělnických doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc.

   Projekt „Energie-budoucnost lidstva“ je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a.s. a v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání slaví 15 let existence. Počet besed dosáhl v lednu čísla 5000 a celkem se jich zúčastnilo více jak 192 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. V roce 2013 byl ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím.

Zdroj:
Veronika Boušová
public relationsOstatní