Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Den bezpečné dopravy se vydařil

  Město Mělník v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2015 ve spolupráci s dalšími partnery
připravilo dne 25. dubna 2015 v areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy III. ročník
preventivně dopravní akce zaměřené na aktivní a pasivní prvky bezpečnosti v dopravě.

   Akci zahájil MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města, a to pokřtěním nové interaktivní venkovní učebny a
dopravně značkového kvízu. Při této příležitosti bylo za finanční podporu poděkováno firmě ŠKODA
AUTO a.s. Mladá Boleslav, která umožnila vybudování této vzdělávací aktivity pro návštěvníky areálu.

   Dopravně značkový kvíz si návštěvníci zkusili hned vyluštit a získali tak motto areálu, ale i možnost
zúčastnit se slosování o pěkné ceny. Na konci akce si tři z luštitelů, kteří byli vylosováni, přišli pro
pěkné ceny.

   Na dopravním hřišti si mohli návštěvníci - řidiči, spolujezdci, cyklisté i chodci - vyzkoušet aktivní a
pasivní prvky bezpečnosti. Konzultační stánky s informacemi a prezentačními materiály, kde bylo
zodpovězeno mnoho dotazů, si připravili Dopravně preventivní skupina Městské policie Mělník,
policisté Oddělení tisku a prevence Policie ČR Územního odboru Mělník a svou techniku sloužící při
vyprošťování po autonehodách představili i hasiči Hasičského záchranného sboru Mělník. Chůzi
v opilosti, ač naprosto střízliví, si v brýlích simulující užití omamných či návykových látek návštěvníci
vyzkoušeli u MěP Mělník i na stánku BESIPu. Konzultovat vybavení cyklisty i jeho jízdního kola, ale i
novinky ve vybavení a nabídce jízdních kol, mohli návštěvníci u odborníků z Cyklosportu OTTIS.
Rodiče měli možnost s odborníky z Dětského obchodu Slůně konzultovat výběr správné autosedačky
a správné upoutání sedačky ve vozidle i dítěte v sedačce. Na téma bezpečnosti přepravy
v automobilech navázal i odborník z výzkumného oddělení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav při
prezentaci crash testů na učebně, kde následně i konzultoval návštěvníkům situace, které jim nebyli
jasné. Rodinné centrum Kašpárek připravilo pro děti mnoho soutěžních a výtvarných stanovišť, ale
také soutěž vztahující se ke Dni země o 10 vstupů do herny RC. A šlo nám i o život, takže otázky první
pomoci odborně zodpověděly pracovnice Českého červeného kříže Mělník, které přitom i děti
namaskovaly, aby si lépe řešení záchrany života zapamatovaly. A pracovnice Centra seniorů Mělník
připravili pro návštěvníky překážkovou dráhu simulující pocit člověka i péči o něj na invalidním vozíku
v každodenním provozu na ulici a průjezd stezkou zručnosti na jízdních kolech pro všechny věkové
skupiny.

   Všem partnerům této akce děkujeme za spolupráci a věříme, že se s návštěvníky areálu setkáme i na
dalších akcích v tomto roce.

   A pro ty, kteří se nestihli zúčastnit, máme dobrou zprávu. Dopravně značkový kvíz si můžete přijít
vyluštit do areálu kdykoliv, postačí, když si z www.melnik.cz v sekci Bezpečnost a prevence, stáhnete
formulář s tajenkou nebo si ji opíšete z tabule na budově garáží. Každý měsíc budeme vyhlašovat i
tajenku měsíce s možností slosování Vašich správných odpovědí, tak neváhejte a přijďte luštit.

Za celý realizační tým

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality

  

PřílohaVelikost
DBP2015-1.jpg146.78 KB
DBP2015-2.jpg146.91 KB
DBP2015-3.jpg139.94 KB
DBP2015-4.jpg156.04 KB


Zpravodajství