Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Ládví není autobusák! (tisková zpráva občanské iniciativy)


V Praze dne 30. dubna 2015

   Obyvatelé Kobylis a Ďáblic se musí bránit nekoncepčnímu zvýšení meziměstské autobusové dopravy peticí. I přes hlasité protesty veřejnosti v roce 2014 uskutečnil Magistrát hl. m. Prahy záměr ROPIDu převést na Ládví v rámci integrace linky z Mělnicka a Neratovicka, končící dosud na Nádraží Holešovice. Pokus o zřízení autobusového terminálu na zastávce v centru rezidenční čtvrti proběhl již vloni, ale tehdy narazil na odpor koalice ODS, TOP 09 a Volba pro Prahu 8. Nynější reprezentace radnice městské části Praha 8 (ČSSD, ANO, Zelení a KSČM) naopak bez jakékoliv diskuze přesun středočeských autobusů umožnila. Vyvolala tím oprávněný pocit tamějších obyvatel, že radnice nehájí jejich zájmy. Důsledkem je petice občanské iniciativy Ládví není autobusák!, kterou za pouhé dva týdny podepsalo přes 3000 lidí.

   Zájem občanů o petici je veliký, neboť lidé ve svém bydlišti denně pociťují negativní dopady zvýšené autobusové dopravy. Zásah do života obyvatel (nárůst hluku, emisí, zhoršená dopravní situace, porušování dopravních předpisů aj.) je značný, nicméně odpovědné orgány se dále snaží vše bagatelizovat. Dopravní dispečeři tráví pracovní dobu hašením kritických situací na kapacitně zcela neodpovídající zastávce. Probíhají pravidelné schůzky ROPIDu a středočeských obcí, kde se plánují úpravy zastávky Ládví vedoucí k legalizaci „autobusáku“, a to bez zastoupení představitelů Prahy 8. Toto považujeme v demokratickém státě za nepřijatelné.

Cílem naší iniciativy je především činit konstruktivní kroky a nabízet řešení, neodmítáme pouze žít na autobusáku, ale přicházíme s návrhem koncepční změny integrace Mělnicka a Neratovicka do PID, kterou je zakončení linek na blízkém terminálu v Letňanech nejpozději k datu 1. 12. 2015 - termínu pravidelné změny jízdních řádů MHD a PID. Vycházíme mimo jiné z posudků odborníků Fakulty dopravní ČVUT, kteří stávající podobu integrace vyhodnotili jako neefektivní a nesystémový krok. „Námi navrhované řešení je vzdálenostně i časově plně srovnatelné s Ládvím, zvýší komfort cestování, ale zejména je koncepční a umožní další rozvoj integrace v budoucnu, koneckonců bylo pro tento účel vybudováno. Navíc díky absenci obytné zástavby kolem terminálu nikoho nezatíží.“ tvrdí L. Vélová z občanské iniciativy Ládví není autobusák!

   Petici okamžitě podpořila jak organizátorka loňské petiční akce Mgr. Vladimíra Ludková, tak další zastupitelé Prahy 8 i hlavního města Prahy a poslankyně za Prahu Ing. Markéta Adamová. Iniciativa nachází také stále více příznivců i v řadách dojíždějících obyvatel středočeských měst a obcí, kteří jsou nespokojeni s přestupním bodem na Ládví, nesplnitelnými „leteckými“ jízdními řády či absencí rychlíkové linky z Neratovic, a v neposlední řadě mezi řidiči nově integrovaných linek, kteří již neváhali veřejně vystoupit v médiích nebo rozvázat pracovní poměr z důvodu neexistujícího zázemí a celkově nepřijatelných pracovních podmínek. Nemluvě o zděšení obyvatel městské části Ďáblice, kde byla poptávka po mírném zlepšení dopravní obslužnosti ROPIDem vyřešena, místo přidání několika spojů pražské linky 103, zavedením více než 200 tranzitních průjezdů příměstských linek denně, z nichž významný podíl zde nemá jedinou zastávku.

   Petice je adresována Radě hlavního města Prahy, „pachateli" tohoto nelogického a nešťastného rozhodnutí, která pod záminkou kompromisu a pseudointegrace obětovala část svých rezidentů, respektive jejich klid, zdraví a bezpečí, na úkor preferencí středočeských samospráv vycházejících ze záměrně zkreslených podkladů ROPIDu. Ale proč? Jediným kritériem pro rozhodovací procesy příspěvkové organizace ROPID se totiž stalo to ekonomické. Letňany by byly pro dojíždějící zajímavější variantou, pokud dojde alespoň k částečnému zrušení pásmového provozu metra (se kterým byla nucena aktuálně bojovat i radnice Prahy 6 v případě nesmyslného zakončení poloviny souprav již na přetížené Dejvické, místo na Petřinách), na to však již zřejmě prostředky nejsou… Evidentně jde o jeden z prvních příkladů úsporných opatření kvůli populistickému zlevnění ročních kupónů na pražskou MHD nynější magistrátní koalicí (ANO, ČSSD, Trojkoalice). Přitom hlavní město Praha bude ročně na zmíněné integrované linky přispívat částkou téměř 22 milionů Kč a dojíždějícím se v průměru zlevnilo jízdné o 900 Kč měsíčně. Nabízí se tedy otázka: „Kde zůstal přínos pro Pražany?“ „Proč stovky autobusů denně zatěžují tranzitem Ďáblice a končí na Ládví v bezprostřední blízkosti škol, školek a zdravotních či společenských zařízení, místo aby byly využity páteřní komunikace vedoucí přímo na terminál v Letňanech?“

   Iniciativa a signatáři petice věří, že Rada hlavního města Prahy tento neblahý pokus na svých obyvatelích přehodnotí a naváže na iniciativou zahájená jednání s dotčenými městy, obcemi a Středočeským krajem, jejichž výsledkem bude přesun příměstských linek na Letňany. Nikde jinde než na řádně dimenzovaném autobusovém nádraží nemůže být koncepční snaha všech zúčastněných stran o vzrůstající využití hromadné dopravy a omezení individuální dopravy korunována úspěchem.

Dalšími podklady jsou:

Kontakty pro tisk:
Lucie Vélová Adam Véle zakladatelka iniciativy a autorka petice pověřený jednáními se samosprávami
777 568 817 777 826 326 [email protected] [email protected]
www.ladvineniautobusak.cz

 Zpravodajství