https://www.traditionrolex.com/7

 Aktuální situace v ulici Pražská | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Aktuální situace v ulici Pražská

V ulici  Pražská probíhá komplexní rekonstrukce povrchu komunikace. Termín dokončení prvního úseku (od cukrovaru ke křižovatce Pražská x Dvořákova x Fričova) 28. dubna byl dodržen. 29. dubna proběhl kontrolní den, při němž byla zaznamenána řada nedostatků, které budou opravovány v týdnu do 10. května. Tento úsek už ovšem občané mohou užívat, aby se dostali ke svým domům a rekonstrukce jim nekomplikovala život déle, než je nezbytně nutné.

Někteří občané kritizují provedení prací, ale je třeba si uvědomit, že skutečně v rámci absolutního zkrácení doby, kdy se ulice nedá používat, pouštíme občany do míst, kde ještě není stavba zcela dokončena a předána městu jako objednateli díla.

Největší problémy, které musí ještě firma vyřešit, jsou rozdílné nivelity nových obrubníků a stávajících chodníků, stávající a nové přechody a zálivy pro autobusy u zastávek u polikliniky a u hřiště směrem na Prahu. Vše se intenzivně řeší a firma opraví již za provozu.

Dalším problémem na této stavbě je zároveň probíhající akce VKM a Středočeských vodáren na revizi a opravách havarijního stavu kanalizačních šachet v části od střední stavební školy směrem do centra. Zakreslení šachet v projektu neodpovídá realitě a pracovníci přímo v terénu šachty postupně hledají a odkrývají - místo v pravém jízdním pruhu směrem z města až v levém jízdním pruhu. Tato nová situace znemožňuje používání jednoho jízdního pruhu do 11. května, jak bylo avizováno. Operativně musíme přistoupit k uzavření této části Pražské ulice už nyní. Autobusy jezdí od 1. května z města objížďkovou trasu ulicí Dvořákova s tím, že zastávky v ul. Pražská u hygienické stanice a u polikliniky budou obslouženy. Pražská ulice nebude průjezdná, ale občané zde bydlící se ke svým domům dostanou.

2. a 3. etapa bude realizována po dokončení opravy kanalizačních šachet tak, jak bylo avizováno v květnovém vydání měsíčníku Mělnická radnice.

Všem občanům se omlouváme za způsobené potíže.Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 i kdyby


i kdyby nebyl souběh akcí, tak při uzavírce u průtahu by stejně všechna auta z Pražské ulice přijela ulicí Nemocniční na Bezručovu.....v čem by to pak bylo jiné???

3.1 1. .. bylo by to jiné v


1. .. bylo by to jiné v tom, že auta, která se pohybují pouze v centru, by nebyla nucena používat ulici Bezručovu 

2, .. bylo by - či spíše nebyla by dopravní situace ve městě tak komplikovaná - to snad není tak málo

 

Patočka

3.1.1 to snad ne


jak to myslíte, že se auta pohybují pouze v centru?? Jako že jezdí okruh ul. Fibichova, Nová, Tyršova, nám Karala IV., Seifertova, 17.listopadu, Jiráskova a stále takto dokola?? Na Bezručovce se střetávají auta, která potřebují jet směr Praha, Boleslav(místní z Rousovice, Slovan atd). Situace by asi nebyla tak komplikovaná v centru, ale na Bezručovce a hlavně na křižovatce u Shell by se nic nezměnilo.

2 sám si odpovím


- dostalo se mi rychlé informace - jde o souhru nešťastných náhod. Tj. akce průtak se zpozdila a začala do toho akce VKM. 

Jen mi přišlo vhodné toto zde uveřejnit a předejít tak vášnivé diskuzi.

 

Patočka

1 Dotaz


Dobrý den,

omlouvám se všem, kteří to vědí, ale mě by moc zajímalo proč došlo k souběhu akcí průtah přes řepný plac a oprava VKM. Po uzavření nám. Karla IV. dochází k přesunutí dopravy z centra na ul. Bezručova. Ta i tak byla dost přetížená. Několikakilometrové fronty ve směru od Prahy a Mladé Boleslavi byly rozšířeny o frontu v ulici Fugnerova ve směru z centra při nájezdu na kruhový objezd u Kauflandu. Myslím si, že nebylo těžké domyslet co spojení akcí vyvolá. Případná argumentace havarijním stavem kanalizace ve městě není dostatečně adekvátní. Posečkání s touto akcí, do doby než se otevře alespoň spodní úsek ulice Pražská, by asi neznamenalo žádnou velkou újmu na majetku VKM.

Hezký den

Patočka

1.1 souběh akcí


myslíte, že by bylo dobré dělat ty šachty teprve potom, až se dodělá nový koberec v Pražské a pak do něj řezat a kopat?? To přece nemůžete myslet vážně.....

1.1.1 - ne, jen ty akce neměly


- ne, jen ty akce neměly probíhat současně - podle původního scénáře tomu ta být nemělo - došlo prý ke skluzu akce průtah řepným placem a tak obě akce probíhají současně - dostal jsem informaci mimo tuto diskuzi a tak se omlouvám za příspěvek - likvidovat ho nebudu

 

Patočka


https://www.traditionrolex.com/7