Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

24.09.2007, 20:45

Na služebnu MP se dostavil muž, který zde nahlásil, že  byl fyzicky napaden v restauraci  U Rosomáka na náměstí Míru. Šetřením strážníků  bylo zjištěno, že  muž v  uvedené restauraci  ve  večerních  hodinách vůbec  nebyl. Muž  neustále tvrdil, že mu je nevolno. Kamerou  byl  jeho pohyb až do příchodu na MP monitorován (nebylo zaznamenáno, že by se motal).  O celé věci byl informován kurátor MÚ, který  sdělil,  že  tento muž  má po  dobu 1  roku zákaz  pobytu v azylových domech  za  nevhodné chování a že je jeho chování pouze účelové, protože nemá kde spát. Druhý den ráno má se ke kurátorovi dostavit na MÚ k dalšímu šetření. Muž služebnu opustil a byl viděn, jak vchází do nočního podniku na náměstí Míru.  

Ladislav Hošmánek, zástupce ředitele Městské policie Mělník


Město - z radnice