Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zamítli vám reklamaci? Přijďte na náš seminář 16. června.

Zamítl vám prodávající reklamaci s tím, že si za poškození můžete sami? Máte pocit, že prodávající vám reklamaci zamítl neoprávněně a chcete se bránit? Pokud ano, následující tipy vám poradí, co v takovém případě dále dělat.

Pan Tomáš před časem zakoupil u nejmenovaného prodejce tablet. Radost mu však přístroj dlouho nedělal, po necelém roce používání přestal zničehonic fungovat a pan Tomáš byl nucen ho odnést na reklamaci. Vyjádření prodávajícího k reklamaci ho nepotěšilo. V obecném odůvodnění zamítnutí reklamace stálo: záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na vady a poškození, které si kupující způsobil sám. Přístroj byl dle prodejce zoxidovaný a poškození si tedy způsobil pan Tomáš sám svým neopatrným zacházením. Ač přesvědčený o tom, že prodávající reklamaci zamítl neoprávněně, souhlasil pan Tomáš s tímto způsobem vyřízení, přístroj převzal a musel si jej na vlastní náklady opravit sám.

Spotřebitelům, kteří mají podobnou zkušenost, se však kromě smíření se se zamítavým stanoviskem prodávajícího nabízí několik možností. Hned tou první je, nespokojit se se stanoviskem prodávajícího a na místě se odvolat. Nepoctiví prodávající často spoléhají na to, že spotřebitelé neznají svá práva a v případě neúspěšné reklamace to lidově řečeno „nechají být“. Často pak prodávající v případech, kdy spotřebitel na místě nesouhlasí, dodatečně reklamaci uzná a dá za pravdu spotřebiteli. V těch případech, kdy prodávající trvá na svém stanovisku a kupující je přesvědčen o tom, že prodávající reklamaci zamítnul neoprávněně, kupující se může dohodnout se znalcem v oboru na zpracování znaleckého posudku, který by rozhodnul, kdo za vadu na věci skutečně odpovídá. Posudek takového znalce sice může stát pár set či tisíc korun, ale mnohdy obchodníka přesvědčí a ten reklamaci dodatečně uzná. Pokud tak udělá, může zároveň kupující po prodávajícím požadovat nejen opravu zboží či jeho výměnu, ale také náklady na vypracování znaleckého posudku.

Pokud by prodejce i přes výsledek znaleckého posudku reklamaci neuznal, bude muset rozhodnout soud.

Obrátit se na nás můžete s dalšími dotazy, a to osobně na semináři „Spotřebitelé, znáte svá práva?“, který pořádá město Mělník ve spolupráci s GLE o.p.s., konat se bude v úterý 16. června 2015 od 16:30 do 18:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Mělník, náměstí Míru 51. Seminář je zdarma, podrobnější informace na tel. 315 635 381, Ing. Lenka Škulavíková, [email protected].

Těšíme se na vás!

Ing. Lenka Škulavíková

 

 

 Město - z radnice