https://www.traditionrolex.com/7

 Upozornění pro dopravce | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Upozornění pro dopravce

Obecní živnostenský úřad v Mělníku upozorňuje dopravce, kteří provozují koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a „ Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, na povinnost prokázat finanční způsobilost dle § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem prokazování finanční způsobilosti je prokázat, že dopravce bude schopen vždy dostát svým finančním závazkům.

Finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 za každý kalendářní rok. Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Termín pro splnění finanční způsobilosti  končí dnem 31. července 2015. Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy, pokud není provozování živnosti na základě oznámení podnikatele přerušeno dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě nejasností můžete kontaktovat Obecní živnostenský úřad v Mělníku telefon 315 635 374, 315 635 392, nebo přímo Odbor dopravy  Krajského úřadu Středočeského kraje, pan Trojek, telefon 257 280 105.

Ing. Lenka Škulavíková
vedoucí živnostenského odboruMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7